Εργο: Ελεγχος συστήματος κλιματισμού σε κατ/μα 2.500μ

Σε υπάρχον κατάστημα 2.500μ2 που λειτουργεί πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο Fan Coil Units με ελάχιστες παρεμβάσεις και φυσικά με το κατάστημα σε λειτουργία. Επιλέχτηκε το σύστημα BMS της DEOS και ασύρματα αισθητήρια ασύρματα της Milesight. Κατασκευάστηκαν ηλ/κοι πίνακες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στον χώρο αυθημερόν. Τα ασύρματα αισθητήρια απλά τοποθετήθηκαν μέσα στους χώρους του κατ/τος. Η μεγάλη …

Εργο: Ελεγχος συστήματος κλιματισμού σε κατ/μα 2.500μ Διαβάστε Περισσότερα »