Πληροφορίες IP, Lux, Kelvin

Πληροφορίες IP, Lux, Kelvin IP (1ο ψηφίο) (2ο ψηφίο). Το πρώτο ψηφίο, ορίζει την προστασία έναντι στερεών αντικειμένων. 0 Χωρίς προστασία. (καμιά προστασία). 1 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 50mm. 2 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 12mm. 3 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 2,5mm 4 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 1,0mm …

Πληροφορίες IP, Lux, Kelvin Διαβάστε Περισσότερα »