Νομικές πληροφορίες, GDPR

Νομικές Πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι, οι τοπολογίες, οι περιγραφές (συμπεριλαμβανομένου οπτικού, αισθητικού αποτελέσματος), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, στα αποστελλόμενα έγγραφα, e-mail κτλ είναι πνευματική ιδιοκτησία της “Χώρος ΣΜ” A.E. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, χρήση, διανομή, ολόκληρα ή εν μέρει σε οποιαδήποτε μορφή (γραφική, ηλεκτρονική ή μηχανική συμπεριλαμβανομένης της φωτοτυπίας, καταγραφής ή αποθήκευσης & ανάκτησης πληροφοριών), χωρίς την αποκλειστικά έγγραφη άδεια της εταιρείας.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συνταχθεί αποκλειστικά για τον σκοπό της γενικής παροχής πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες, τα έργα και τα υλικά που αντιπροσωπεύει ή “Χώρος ΣΜ” A.E. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες, η τελική μορφή των υλικών & έργων μπορεί να έχουν αλλάξει ή να αλλάξουν χωρίς απαραίτητα την ενημέρωση της ιστοσελίδας.
Το λογότυπο της εταιρείας σε μπλε πλάγια γραφή “ΧΩΡΟΣ Σ.Μ. Α.Ε.” είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, επικόλληση, διανομή, και εν γένει χρήση αυτού. Τα λογότυπα των εταιρειών που επίσημα αντιπροσωπεύουμε στην Ελληνική επικράτεια είναι κατοχυρωμένα από τις αντίστοιχες εταιρείες και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών στην Ελληνική επικράτεια χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια της “Χώρος ΣΜ” A.E.

Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα (συμπεριλαμβανομένων συνημμένων αρχείων) ενδέχεται να περιλαμβάνει απόψεις του αποστολέα όχι απαραίτητα δεσμευτικές για την εταιρεία. Η πιστοποιημένη αποστολή e-mail (με ταυτοποίηση προσώπου) δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένη & οι δηλώσεις σε αυτό δεν είναι απαραίτητα δεσμευτικές για την εταιρεία.
Κάθε e-mail (ιδιαίτερα οικονομικών προσφορών) μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές ή και απόρρητες πληροφορίες που να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους παραλήπτες αυτού. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε κοινοποίηση σε τρίτους, αναπαραγωγή, διάδοση ή κάθε χρήση που σχετίζεται με αυτή την πληροφορία. Εάν δεν είστε αποδέκτης του μηνύματος αυτού υποχρεούστε στην άμεση διαγραφή του καθώς και παρακαλείστε στην ειδοποίηση του αποστολέα με e-mail.
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί συστήματα υψηλής τεχνολογίας στην προσπάθεια να διασφαλίσουμε πως τα e-mails θα είναι ελεύθερα από επιβλαβή προγράμματα (ιούς). Παρ όλα αυτά επιβλαβείς τεχνολογίες δύναται να έχουν εισέρθει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν δύναται να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες.

GDPR. Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα ενδεικτικά όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, e-mail, τηλέφωνο που μας γνωστοποιείτε αποθηκεύονται τοπικά (πχ σε e-mail client) ή/και σε data base & χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία του αιτήματος, ζήτησης σας. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας και θα το πράξουμε εφόσον αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή εκπλήρωση των υπηρεσιών μας ή τις νόμιμες υποχρεώσεις μας προς το κράτος ή τις φορολογικές υπηρεσίες.
Τα δεδομένα αυτά εφόσον (α) Υπάρχει έγγραφη συναίνεση σας ή (β) Περιλαμβάνονται στην αποστολή ηλεκτρονικής φόρμας από τις ιστοσελίδες της εταιρείας μας με επιλεγμένη την επιθυμία σας για αποστολή ενημερωτικών, δύναται να καταχωρούνται στην λίστα αποδεκτών μας & να χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών ή για επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας μας.
Έχετε την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφείτε από την λίστα αποδεκτών μας συμπληρώνοντας σχετικό αίτημα.
Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία μας καταβάλλοντας κάθε λογική προσπάθεια διασφάλισης αυτών ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα από εμάς.
Η διεκπεραίωση αίτησης σας, η όποια επικοινωνία μαζί μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από εσάς των παραπάνω όρων.