Η εταιρεία ΧΩΡΟΣ ΣΜ ΑΕ

Οι δραστηριότητες της εταιρείας αρχίζουν απο την εξειδικευμένη μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων και συμπληρώνονται με την προμήθεια και υποστήριξη επιλεγμένων προιόντων αυτοματισμού απο την παγκόσμια αγορά. Ο κατάλογος έργων της εταιρείας περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό σύνηθων αλλά και εξειδικευμένων έργων μελέτης & εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου κτιρίων.
Η ύπαρξη έμπειρων μηχανικών και διοικητικού προσωπικού, η οργάνωση που αρχίζει από το στάδιο της μελέτης και καταλήγει στην υλοποίηση του έργου, προσδίδει στην εταιρεία μας το πλεονέκτημα να ανταποκρίνεται άμεσα και με θετικά αποτελέσματα σε κάθε πρόκληση που θέτουν οι πελάτες μας.

Σεπ 1993

Η Εταιρεία συγκροτήθηκε το 1993 απο δύο Μηχανικούς, τον Μανόλη & Σταμάτη Καραγιάννη και λειτουργεί συνεχώς επεκτεινόμενη.

Σεπ 1993
Ιαν 1996

Αρχή εκπόνησης πληθώρας μελετών & επιβλέψεων για αλυσίδες κατ/των γνωστών εταιρειών όπως TIM-Telestet (153 κατ/τα), ATE Bank, ΤΤ, Καυκάς κα.

Ιαν 1996
Ιούλ 2001

Πιστοποίηση KNX Partner (απο τους πρώτους στην Ελλάδα) στην KNX Accociation

Ιούλ 2001
Μάι 2006

Το 2006 η νομική μορφή μετασχηματίστηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με διακριτικό τίτλο “Χώρος Σ.Μ.” Α.Ε.

Μάι 2006
Ιαν 2007

Εκπόνηση μελετών & επιβλέψεων 24 κατ/των τραπεζών στην Ρουμανία για λογαριασμό της ATE Bank Romania

Ιαν 2007
Ιούν 2011

Το 2011 μεταφερθήκαμε στα νέα ιδιόκτητα γραφεία μας, στο νεοκλασσικό της οδού Κομνηνών & Χρυσολωρά.

Ιούν 2011
Νοέ 2012

Ιδρυση εξαρτώμενης εταιρείας στην Βουλγαρία με το διακριτικό τίτλο SmartCTRL

Νοέ 2012
Φεβ 2015

Ολοκλήρωση παλέττας συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού με προσθήκη αντιπροσώπευσης συστημάτων BMS και BEMS

Φεβ 2015
Μάι 2019

Προσθήκη λύσεων IoT

Μάι 2019

Μας εμπιστεύτηκαν: