Έργο: Ενεργειακό SCADA στην Υαλουργία Ελλάδος (BA GLASS)

Ενεργειακό SCADA από τη Circutor στην Υαλουργία Ελλάδος.
48 ομάδες μέτρησης διασκορπισμένα σε όλη τη βιομηχανία. Μέτρηση κατακατανάλωσης αερίου, νερού. Μέτρηση θερμοκρασιών – υγρασιών. Τοπική αποθήκευση δεδομένων.
Ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη σουίτα ενεργειακού SCADA. Λειτουργία messaging. Ανάπτυξη πολλαπλών σελίδων οπτικοποίησης με cross-references.

Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κτίριο της ΔΕΗ

Ανεξάρτητη λειτουργία των χώρων με χρονοπρογράμματα, τοπική απαίτηση, κλπ. Λειτουργία θέρμανσης μέσα σε καθοριζόμενα θερμοκρασιακά πλαίσια. Πλήρως προγραμματιζόμενες καμπύλες αντιστάθμισης ανά ζώνη. Alarm όλων των παραπάνω.

Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε βρεφονηπιακό σταθμό

Σύστημα DEOS/BMS σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Κουβαρά.
Το συγκρότημα αποτελείται από συγκρότημα λεβητοστασίου / ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ, Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (δώμα), δίκτυο διανομής FCU.
Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Οικονομοτεχνική λειτουργία νωπού αέρα / ανακυκλοφορίας. Απεικόνιση όλων των σημείων ελέγχου σε διάγραμμα h-x (διάγραμμα Mollier).

Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κλειστό γυμναστήριο

Σύστημα DEOS/BMS σε κλειστό γυμναστήριο αθλητικού συλλόγου.
Σύνδεση με σύστημα ΚΝΧ. Energy auditing συστήματος.
Ελεγκτής με δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 5 μονάδων I/O, native BACnet controller (server & client!), με ενσωματωμένα IO. Σύστημα ελέγχου 20 ζωνών φωτισμού με ξεχωριστούς αισθητήρες κίνησης / παρουσίας & constant light control! Σύστημα ελέγχου φωτισμού αγωνιστικού χώρου – κερκίδων.
Integration με σύστημα BMS, πλήρης οπτικοποίηση, trending.

Έργο: Σύστημα DEOS/BMS στη φοιτητική εστία του ΔΠΘ

Σύστημα DEOS/BMS στη φοιτητική εστία του ΔΠΘ.
Λειτουργία σε ψύξη ή θέρμανση από διακόπτη πάνω στον πίνακα αυτοματισμού. Πλήρες χρονοπρόγραμμα. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των απαιτήσεων θέρμανσης από το ηλιοθερμικό σύστημα να αναλαμβάνει ο λέβητας πέλλετ και (επικουρικά) οι λέβητες πετρελαίου. Κεντρική αντιστάθμιση με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, πλήρης παραμετροποίηση. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του ηλιοθερμικού πεδίου αυτόματη εκτόνωση. Πλήρης έλεγχος ψύκτη απορρόφησης, παραλαβή alarm. Έλεγχος buffer ηλιοθερμικού συστήματος.

Έργο: Qbus Smart house σε διαμέρισμα Airbnb

Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών διαμερίσματος για βραχυχρόνιες εκμισθώσεις τύπου airbnb.
Σκοπός ήταν ο απόλυτος έλεγχος πάνω στα Η/Μ του διαμερίσματος εξ αποστάσεως αλλά & η διευκόλυνση των χρηστών.
Το κοστολόγιο έπαιξε σημαντικό ρόλο καθώς υπήρχε απαίτηση μέσα από ένα απλό σύστημα να ελέγχονται όλα.
Πλήρης έλεγχος & απομακρυσμένη πρόσβαση.

Έργο: iLIGHT στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Sofitel

Εξειδικευμένο σύστημα iLight για επαγγελματική χρήση σε ανάλογο περιβάλλον εστιατορίου.
Η δημιουργία, παραμετροποίηση και τελική μικρο-ρύθμιση όλων των σεναρίων είναι μια πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία.

Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε σχολικό συγκρότημα

Σύστημα DEOS/BMS σε σχολικό συγκρότημα στο Καρπενήσι.
Τοπικοί θερμοστάτες που συνδέονται με το σύστημα BMS μέσω IP. Αποθήκευση όλων των παραμέτρων και απεικόνιση σε κυματομορφές. Ανεξάρτητη λειτουργία των χώρων. Λειτουργία θέρμανσης μέσα σε καθοριζόμενα θερμοκρασιακά πλαίσια.
Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των απαιτήσεων θέρμανσης από τις αντλίες θερμότητας να τίθεται επικουρικά σε λειτουργία ο λέβητας πετρελαίου.

Έργο: iLIGHT στο εστιατόριο Hytra

Σύστημα ελέγχου αρχιτεκτονικού φωτισμού ογδόντα (80) ξεχωριστών γραμμών.
Κάθε γραμμή dimmable (ελεγχόμενη ως προς τη φωτεινότητα).
Διάφορες τεχνολογίες dimming: mains dimming.
Πολλαπλά σενάρια.
Ύπαρξη οθόνης αφής με κωδικό πρόσβασης.
Δημιουργία “sequence”: Εκτέλεση διαδοχικών βημάτων ελεύθερα οριζόμενων από το χρήστη.

Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε ποδοσφαιρικό όμιλο

Σύστημα DEOS/BMS σε ποδοσφαιρικό όμιλο στη Θεσσαλονίκη.
Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας νερού ελεγχόμενη από χρονοπρογράμματα. Ρυθμιζόμενο dead-band.
Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των απαιτήσεων θέρμανσης από τις αντλίες θερμότητας να τίθεται επικουρικά σε λειτουργία ο λέβητας πετρελαίου.
Λειτουργία “All Heat”: Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν αποκλειστικά σε θέρμανση.
Μέχρι να φτάσει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία λειτουργίας το buffer να μην τίθενται σε λειτουργία οι κυκλοφορητές δευτερεύοντος (εξοικονόμηση ενέργειας).

Έργο: Σύστημα DEOS/BMS λεβητοστασίου/ψυχροστασίου

Σύστημα DEOS/BMS λεβητοστασίου/ψυχροστασίου στο δημαρχείο της Καβάλας.
Στα πλαίσια των δράσεων Ενεργειακής Βελτίωσης του κτιρίου, ο υπάρχων λέβητας αντικαταστάθηκε από δύο αντλίες θερμότητας θέρμανσης – ψύξης. Ο λέβητας παραμένει σε λειτουργία (σε περίπτωση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών υποβοηθά τη θέρμανση).

Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε Hangar Ελικοπτέρων.

Hangar ελικοπτέρων στην Ελευσίνα.
Το σύστημα της DEOS ελέγχει το σύστημα θέρμανσης – αερισμού ενός υποστέγου ελικοπτέρων.
Δύο λέβητες σε λειτουργία “cascade”. O κάθε λέβητας έχει δική του αντλία κυκλοφορίας (“boiler pump”) και δική του τρίοδη αναλογική βάνα ανάμιξης. Ο ελεγκτής ελέγχει την αλληλουχία των λεβήτων, start-up, λειτουργία cool-off, προστασία υγροποιήσεων, μέγιστες-ελάχιστες θερμοκρασίες κλπ. Υπάρχουν δύο ξεχωριστές κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με στοιχείο νερού, ανεμιστήρα προσαγωγής & επιστροφής, damper νωπού κλπ.

Πληροφορίες IP, Lux, Kelvin

IP (1ο ψηφίο) (2ο ψηφίο). Το πρώτο ψηφίο, ορίζει την προστασία έναντι στερεών αντικειμένων. 0 Χωρίς προστασία. (καμιά προστασία). 1 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 50mm. 2 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 12mm. 3 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 2,5mm 4 Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 1,0mm 5 Προστασία έναντι σκόνης.(δεν …

Πληροφορίες IP, Lux, Kelvin Διαβάστε Περισσότερα »