Έργο: Ενεργειακή μέτρηση-καταγραφή σε computer room


Θέση: Αθήνα
Εργολάβος έργου: ERGO Ασφαλιστική
Μελετητής εταιρείας ERGO: Βαγγέλης Κοζωρόνης, ΜΚΑ Μελετητική & Τεχνική
Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2016

Οι απαιτήσεις ήταν:

 • Πλήρης μέτρηση των εξόδων 2 κεντρικών UPS που τροφοδοτούν το κτίριο (2 ανεξάρτητες παροχές).
 • Πλήρης μέτρηση θερμοκρασίας – υγρασίας του χώρου του computer room (2 ανεξάρτητες μονάδες για μέγιστη αξιοπιστία).
 • Παραλαβή των alarm των 3 υπαρχόντων μονάδων A/C Closed control.
 • Συνεχής μέτρηση – καταγραφή όλων των παραπάνω μεγεθών ΤΟΠΙΚΑ.
 • Σε περίπτωση απώλειας τοπικού δικτύου να μην υπάρχει ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ.
 • Αντιγραφή όλων των μετρούμενων μεγεθών σε υπολογιστή (αυτόματα) ως τακτικό back-up.
 • Λειτουργία messaging: για οποιαδήποτε από τα παραπάνω μεγέθη να τεθούν πάνω – κάτω όρια, alarm, pre-alarm. Υπό συνθήκες να αποστέλλονται mail στον κατάλληλο παραλήπτη, κατά περίπτωση.
 • Διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.
 • Πρόσβαση από απλό browser (PC, laptop, smartphone, tablet), δηλ. απαίτηση HTML5

Έγινε επιλογή του πλήρους συστήματος της Circutor Ισπανίας, της οποίας η ΧΩΡΟΣ Σ.Μ. είναι Authorized Dealers in Greece

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

 • Μετρητής – αναλυτής μετώπης:
  – Σύνδεση με μετασχηματιστή έντασης.
  – Μέτρηση όλων των ηλεκτρικών μεγεθών.
  – Μέτρηση αρμονικών τάσης & ρεύματος μέχρι την 31η αρμονική!
  – Συνολικά γίνεται μέτρηση 250DP.
  – Σύνδεση σε δίκτυο RS-485
 • Αισθητήρας θερμοκρασίας – υγρασίας TH-DG:
  – Επίτοιχο υλικό.
  – Μετράει σχετική απόλυτη υγρασία, Θερμοκρασία σε oC & oF
  – Σύνδεση σε δίκτυο RS-485
 • Ενεργειακός server:
  – Αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης, χωρητικότητας 256ΜΒ.
  – Ενσωματωμένο software PowerStudio Data Logger.
  – Ενσωματωμένο ρολόι (set time, SNTP server).
  – Ενσωματωμένος web server, XML server με δυνατότητα HTML5 (πρόσβαση από οποιοδήποτε browser χωρίς την απαίτηση περιβάλλοντος Java).
  – Ενσωματωμένες 8DI. Ελεύθερη χρήση, π.χ. alarm, tariffs, S0 interface, opto-isolated, 50mA.
  – ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΗΤΗΣ (ενέργειας, νερού, θερμιδομετρητής, αερίου κλπ.) ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ.
  – Ενσωματωμένες 6DO: relay, 740VA, 250Vac, 5A resistive load.
  – Οθόνη backlit LCD display.
  – Σύνδεση LAN, RJ45 (DHCP, Static IP).
  – Σύνδεση RS485 ME ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Circutor (π.χ. μετρητές, αναλυτές, αισθητήρια κλπ.).
  – Μπορεί να συνδεθεί ο οποιοσδήποτε μετρητής της αγοράς που επικοινωνεί με πρωτόκολλο RS485.
  – Μονάδα με ενσωματωμένο δέκτη 3G (δέχεται SIM κινητής τηλεφωνίας), περίπτωση EDS-3G.

Λειτουργικότητα:

 • Παραμετροποίηση & αυτοματοποίηση events, π.χ. όταν ένταση L1 (μετρητή που είναι στο δίκτυο RS485) ξεπεράσει συγκεκριμένη τιμή “κλείσε” ρελέ R1 & στείλε mail alarm.
 • Καταγραφή log & system event management.
 • Αυτόματη καταγραφή όλων των συνδεδεμένων μετρητών.
 • Ένδειξη όλων των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.
 • Δημιουργία γραφημάτων σε χρόνο επιλέξιμο.
 • Ενσωματωμένος web-server.
 • Αποστολή SMS
 • Πλήρης χρονοπρογραμματισμός
 • Ενοποίηση λογικής, εισόδων & χρονοπρογραμμάτων.
 • Χρονοδιακόπτης ράγας (ως master clock): 20 κανάλια, απλός προγραμματισμός.

Η απλότητα της λύσης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο πλήρης προγραμματισμός, set-up ολοκληρώθηκε (από λευκό χαρτί) σε λιγότερο από μία ώρα!