Έργο: Ενεργειακό SCADA στην Υαλουργία Ελλάδος (BA GLASS)


Θέση: Αιγάλεω, Αττική
Τεχνικός Διευθυντής BA GLASS: Αλέξανδρος Ντάσσιος
Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2018

Ενεργειακό SCADA στην Υαλουργία Ελλάδος. Οι απαιτήσεις ήταν:

 • Hardware :
 • 48 ομάδες μέτρησης διασκορπισμένα σε όλη τη βιομηχανία.
 • Μέτρηση 5 μετασχηματιστών Μέσης Τάσης (μέγιστη ένταση 3.600Amps).
 • Η εγκατάσταση έπρεπε να γίνει υπό τάση (δεν επιτρεπόταν διακοπή τροφοδοσίας)!
 • Σε κάθε σημείο μέτρηση τάσεων, εντάσεων, αρμονικών τάσεων – ρεύματος (τουλ. μέχρι 25η τάξη).
 • Καταγραφή ελαχίστων – μεγίστων κάθε μετρούμενης μεταβλητής.
 • Σύνολο μετρούμενων μεγεθών > 12.000!
 • Μέτρηση κατακατανάλωσης αερίου, νερού σε όλο το εργοστάσιο (πρωτόκολλα pulsed output, Modbus).
 • Μέτρηση θερμοκρασιών – υγρασιών κατά περίπτωση.
 • Τοπική αποθήκευση δεδομένων (μηδενική απώλεια δεδομένων σε περίπτωση π.χ. αναβάθμισης κεντρικού server).

Software :

 • Ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη σουίτα ενεργειακού SCADA.
 • Εγκατάσταση στο υπάρχον σύστημα server της επιχείρησης (virtual server).
 • Λειτουργία messaging: για οποιοδήποτε από τα παραπάνω μεγέθη να τεθούν πάνω – κάτω όρια, alarm, pre-alarm. Υπό συνθήκες να αποστέλλονται mails στον κατάλληλο παραλήπτη, κατά περίπτωση.
 • Διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.
 • Πρόσβαση από απλό browser (PC, laptop, smartphone, tablet), δηλ. απαίτηση HTML5.
 • Ανάπτυξη πολλαπλών σελίδων οπτικοποίησης με cross-references.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

 • Μετρητής – αναλυτής μετόπης:
  – Σύνδεση με μετασχηματιστή έντασης.
  – Μέτρηση όλων των ηλεκτρικών μεγεθών.
  – Μέτρηση αρμονικών τάσης & ρεύματος μέχρι την 31η αρμονική!
  – Συνολικά γίνεται μέτρηση 250DP.
  – Σύνδεση σε δίκτυο RS-485.
 • Αισθητήρας θερμοκρασίας – υγρασίας TH-DG:
  – Επίτοιχο υλικό.
  – Μετράει σχετική απόλυτη υγρασία, θερμοκρασία σε oC και oF.
  – Σύνδεση σε δίκτυο RS-485.
 • Ενεργειακός server:
  – Αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης, χωρητικότητας 256ΜΒ.
  – Ενσωματωμένο software PowerStudio Data Logger.
  – Ενσωματωμένο ρολόι (set time, SNTP server).
  – Ενσωματωμένος web server, XML server με δυνατότητα HTML5 (πρόσβαση από οποιοδήποτε browser χωρίς την απαίτηση περιβάλλοντος Java).
  – Ενσωματωμένες 8DI. Ελεύθερη χρήση, π.χ. alarm, tariffs, S0 interface, opto-isolated, 50mA.
  – ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΗΤΗΣ (ενέργειας, νερού, θερμιδομετρητής, αερίου κλπ.) ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ.
  – Ενσωματωμένες 6DO: relay, 740VA, 250Vac, 5A resistive load.
  – Οθόνη backlit LCD display.
  – Σύνδεση LAN, RJ45 (DHCP, Static IP).
  – Σύνδεση RS485 ME ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Circutor (π.χ. μετρητές, αναλυτές, αισθητήρια κλπ.).
  – Μπορεί να συνδεθεί ο οποιοσδήποτε μετρητής της αγοράς που επικοινωνεί με πρωτόκολλο RS485.
  – Μονάδα με ενσωματωμένο δέκτη 3G (δέχεται SIM κινητής τηλεφωνίας), περίπτωση EDS-3G.

Απαιτήσεις λειτουργίας – Λειτουργικότητα:

 • Παραμετροποίηση & αυτοματοποίηση events, π.χ. όταν ένταση L1 (μετρητή που είναι στο δίκτυο RS485) ξεπεράσει συγκεκριμένη τιμή “κλείσε” ρελέ R1 & στείλε mail alarm.
 • Καταγραφή log & system event management.
 • Αυτόματη καταγραφή όλων των συνδεδεμένων μετρητών.
 • Ένδειξη όλων των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.
 • Δημιουργία γραφημάτων σε χρόνο επιλέξιμο.
 • Ενσωματωμένος web-server.
 • Αποστολή SMS.
 • Πλήρης χρονοπρογραμματισμός.
 • Ενοποίηση λογικής, εισόδων & χρονοπρογραμμάτων.
 • Αυτόματη δημιουργία reports για προκαθορισμένα διαστήματα (π.χ. προηγούμενο μήνα), για ελεύθερα διαμορφωμένα διαστήματα από το χρήστη, συγκρίσεις, κλπ.

Ενεργειακή σουίτα Power Studio Scada:

 • Πλήρες γραφικό περιβάλλον Reports (π.χ. προηγούμενου μήνα, από εώς).
 • Reports υπό προϋποθέσεις (π.χ. σύγκριση δύο προηγούμενων μηνών).
 • Alarming ελεύθερα προγραμματιζόμενο (mail, SMS, application).