Έργο: Qbus στην εταιρεία Kawacom Hellas


Θέση: Άλιμος, Αττική
Μηχανικός: Γιώργος Μπαουράκης Αρχ/Μηχ.
Ηλεκτρολόγος : Χρήστου Πέτρος, Νταμάκας Θεόδωρος
Ημερομηνία: Νοέμβριος 2021

Αντικείμενo έργου:

  • Έλεγχος γραφειακών χώρων, αποθηκών & περιβάλλοντος χώρου με το σύστημα www.qbus.gr
  • Πλήρης έλεγχος κλιματισμού, αερισμού, υγρασίας, βεβιασμένου επιλεκτικού εξαερισμού “κάψουλας” καφέδων.
  • Διαμόρφωση φωτισμού & σκηνικά για την εξυπηρέτηση απαιτήσεων εταιρείας.