Έργο: Σύστημα DEOS/BMS λεβητοστασίου/ψυχροστασίου


Θέση: Καβάλα
Υπεύθυνος έργου: Χάρης Πελαγιάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Verteco
Ημερομηνία: Μάρτιος 2016

Πλήρες σύστημα αυτοματισμού λεβητοστασίου – ψυχροστασίου – BMS.
Κτίριο Δημαρχείου, Κρηνίδες, Καβάλα

Αντικείμενο:

Στα πλαίσια των δράσεων Ενεργειακής Βελτίωσης του κτιρίου του Δημαρχείου, ο υπάρχων λέβητας αντικαταστάθηκε από δύο αντλίες θερμότητας θέρμανσης – ψύξης. Ο λέβητας παραμένει σε λειτουργία (σε περίπτωση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών υποβοηθά τη θέρμανση).

Το σύστημα αποτελείται από:

  • Δύο αντλίες θερμότητας ψύξης / θέρμανσης. Η εναλλαγή γίνεται με ξεχωριστή εντολή.
  • Παραμένει ο λέβητας πετρελαίου σε εφεδρική λειτουργία.
  • 3 ξεχωριστές ζώνες θέρμανσης με αναλογικό έλεγχο, οι οποίες τροφοδοτούν δίκτυα fan-coil.

Απαιτήσεις:

Η επιλογή λειτουργίας σε ψύξη ή θέρμανση γίνεται από το συντηρητή.
Υπάρχουν πολλαπλές συνθήκες ασφαλείας:
– Είναι αδύνατη η λειτουργία σε ψύξη στην περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία (ρυθμίσιμη) είναι κάτω από συγκεκριμένα όρια (αντίστροφα για θέρμανση).
– Υπάρχει χρόνος εναλλαγής (ρυθμίσιμος) μεταξύ ψύξης – θέρμανσης & αντίστροφα.
– Υπάρχει έλεγχος θερμοκρασίας του νερού του δοχείου αδρανείας για να αποφευχθεί πιθανή καταστροφή (π.χ. νερό πολύ υψηλής θερμοκρασίας στον εναλλάκτη της αντλίας θερμότητας).
Οι αντλίες θα συνεργάζονται σε λειτουργία cascade:
– Καθημερινή εναλλαγή της “βασικής” αντλίας.
– Η 2η τίθεται σε λειτουργία ανάλογα με το φορτίο θέρμανσης (ή ψύξης).
– Λειτουργία αντιστάθμισης θερμοκρασίας νερού προσαγωγής με βάση την εξωτερική θερμοκρασία σε κάθε αντλία.
– Γίνεται καταγραφή των ωρών λειτουργίας.
Στην περίπτωση που οι αντλίες θερμότητας δεν μπορούν να καλύψουν το φορτίο (πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή/και υψηλό φορτίο θέρμανσης) ο λέβητας
πετρελαίου τίθεται σε λειτουργία για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Η κάθε ζώνη τροφοδοτείται με αντλία με έλεγχο inverter
– Λειτουργία με βάση ιδιαίτερο ετήσιο χρονοπρόγραμμα
– Έλεγχος inverter με λειτουργία PID με βάση τη θερμοκρασία προσαγωγής – επιστροφής
– Λειτουργία de-frost για κάθε ζώνη με βάση ρυθμιζόμενες παραμέτρους