| Η Εταιρεία | Αντικείμενο | Συστήματα Αυτοματισμού | Τα Εργα μας | Επικοινωνία |

Ταυτότητα Έργου Δεκέμβριος 2017
Παρουσίαση έργου σε PDF - εδώ -

Προγραμματισμός - Commissioning συστήματος BMS σε κλειστό γυμναστήριο αθλητικού συλλόγου. Έλεγχος με το σύστημα BMS της DEOS.

Θέση: Άγιος Δημήτριος, Αττική
Κατασκευαστής: ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2017

Επιλέχθηκε BMS της DEOS www.deos.com.gr
που διαθέτει :

 • Ευέλικτη γκάμα ελεγκτών, I/O modules.
 • Ο ελεγκτής είναι και web server.
 • Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη 2GB όλων των παραμέτρων που ζητούνται.
 • Επιλογή του συστήματος control από έτοιμες, πλήρως παραμετροποιήσιμες βιβλιοθήκες (έλεγχος και οπτικοποίηση).
 • Με το σύστημα BMS της DEOS έγινε η ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΜΑΤΑ

  Περιγραφή έργου:
  Το συγκρότημα αποτελείται από κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, αποδυτήρια, γραφεία.
  Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:

 • 3 μονοβάθμιοι Λέβητες αερίου. Υπάρχει κυκλική εναλλαγή λεβήτων ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας του καθένα και τις απαιτήσεις θέρμανσης της εγκατάστασης.
 • 3 ξεχωριστές ζώνες θέρμανσης: κλειστό γήπεδο, καλοριφέρ αποδυτηρίων, καλοριφέρ γραφείων. Υπάρχει πρόνοια αντιστάθμισης σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία ΑΝΑ ΖΩΝΗ (τοπική αντιστάθμιση).
 • Κυκλοφορητές, πρωτεύοντος – δευτερεύοντος, αναλογικές βάνες.
 • ΚΚΜ θέρμανσης – ψύξης με τις παρακάτω απαιτήσεις:
  - Αναλογικός έλεγχος damper νωπού – απόρριψης.
  - Αναλογικός έλεγχος damper ποσοστού αέρα ανακυκλοφορίας.
  - Αναλογικός έλεγχος damper παράκαμψης στοιχείου ανάκτησης θερμότητας.
  - Αναλογικός έλεγχος Inverter ανεμιστήρων προσαγωγής – επιστροφής.
  - Κοινό στοιχείο ψύξης – θέρμανσης (αναλογικός έλεγχος).
  - Alarm ανεμιστήρων / φίλτρων.
  - Συνεργασία με αντλία θερμότητας (θέρμανση / ψύξη) με ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ!
 • Ιδιαίτερη ζώνη ΖΝΧ.
  - Πάνω / κάτω όρια.
  - Anti-legionella control.
 • Ιδιαίτερος έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης για θέρμανση ΖΝΧ.

  Σύνδεση με σύστημα ΚΝΧ:

 • Σύστημα ελέγχου 20 ζωνών φωτισμού αποδυτηρίων με ξεχωριστούς αισθητήρες κίνησης / παρουσίας & constant light control!
 • Σύστημα ελέγχου φωτισμού αγωνιστικού χώρου – κερκίδων
 • 2 ανεξάρτητα κυκλώματα DALI
 • Πολυδιακόπτης για έλεγχο όλων των ζωνών του BMS.

  Integration με σύστημα BMS, πλήρης οπτικοποίηση, trending.
  To integration γίνεται κατ’ ευθείαν σε IP (ελαχιστοποίηση καλωδιώσεων!)

  Energy auditing συστήματος:

 • 5 μετρητές / αναλυτές που καταγράφουν τα ΠΛΗΡΗ ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 5 ξεχωριστών ζωνών (γηπέδου, λεβητοστασίου, ΚΚΜ κλπ).
 • Integration με BMS: όλα τα δεδομένα μεταφέρονται με δίκτυο BACnet στον controller όπου οπτικοποιούνται, αποθηκεύονται σε trends και ενεργοποιούν alarm, όπου ζητείται!

  Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι :

 • Ελεγκτής EMS600 δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 5 μονάδων I/O, native BACnet controller (server & client!), με ενσωματωμένα IO.
 • Μονάδες I/O σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Όλες οι έξοδοι (ψηφιακές - αναλογικές) έχουν χειροκίνητο έλεγχο και ένδειξη ΠΑΝΩ στη μονάδα I/O.
 • Σύνδεση ελεγκτή κατευθείαν στο LAN: λειτουργία web-server.
 • Λειτουργία event server: σε περίπτωση alarm γίνεται καταγραφή όλων των παραμέτρων.
 • Λειτουργία trend: όλες οι παράμετροι καταγράφονται σε SD card (συχνότητα καταγραφής: 1sec!). Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε κυματομορφή. Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων σε μορφή Excel.
 • Μετρητές θερμοκρασίας - υγρασίας σε όλες τις εισόδους - εξόδους της ΚΚΜ.
 • Μετρητές θερμοκρασίας - υγρασίας εξωτερικού χώρου (περιβάλλοντος).
 • Μετρητές θερμοκρασίας - υγρασίας χώρου.
 • Μετρητής θερμοκρασίας αγωνιστικού χώρου ειδικού τύπου (pendulum).
 • Μετρητής ποιότητας αέρα (ppm) χώρου.

  Απαιτήσεις λειτουργίας - Λειτουργικότητα:

 • Ανεξάρτητη λειτουργία των χώρων με χρονοπρογράμματα, τοπική απαίτηση, κλπ.
 • Λειτουργία θέρμανσης μέσα σε καθοριζόμενα θερμοκρασιακά πλαίσια.
 • Πλήρως προγραμματιζόμενες καμπύλες αντιστάθμισης ανά ζώνη. Ο λέβητας (ή οι λέβητες αν απαιτηθεί) ικανοποιεί τη δυσμενέστερη ζώνη.
 • Alarm όλων των παραπάνω.

  ΚΚΜ:

 • Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου μέσα σε συγκεκριμένα όρια.
 • Οικονομοτεχνική λειτουργία νωπού αέρα / ανακυκλοφορίας.
 • Απεικόνιση όλων των σημείων ελέγχου σε διάγραμμα h-x (διάγραμμα Mollier).

  Φωτογραφίες

  .

  Screenshots