home.p home.p
| Η Εταιρεία | Αντικείμενο | Συστήματα Αυτοματισμού | Τα Εργα μας | Επικοινωνία |

Ταυτότητα Έργου 2011
Συστήμα Ηλιακής Θέρμανσης & αυτοματισμού (έξυπνο σπίτι) κατοικίας 160m2.
Θέση: Αττική.
Ημερομηνία: 2011
Υπεύθυνος έργου: Καραγιάννης Μανόλης Αρχ/Μηχ
Κατασκευαστής: Χώρος ΣΜ Α.Ε.
Ηλεκτρολόγος: Viorel Solomei.

Αντικείμενo:
Αναβάθμιση θέρμανσης με χρήση ηλιακής ενέργειας και συστήματος έξυπνου σπιτιού Qbus
Πλήρης έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών & θέρμανσης, αυτοματοποίηση, σε πέτρινη κατοικία υψηλών προδιαγραφών.
Αναλυτικότερα:
Προσθήκη ηλιακών κατόπτρων & επιλεκτική εξωτερική θερμομόνωση.
Προσθήκη συστήματος Qbus σε ολόκληρη την κατοικία με έλεγχο & απο internet.
Αυτοματοποίηση θέρμανσης με ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία 21οC.
Ελεγχος κίνησης, άφιξης, αποχώρησης, φώτα, ρολά, σκίαστρα, θέρμανση, εξοικονόμηση ενέργειας.
Ελεγχος λεβητοστασίου, εξοικονόμησης ενέργειας, αυτόματης θέρμανσης.

Η απαίτηση του ιδιοκτήτη ήταν η πλήρης απεξάρτηση απο το πετρέλαιο (μέση κατανάλωση 2,500-3,000 lt/έτος).
Επίσης απαίτηση ήταν η "αυτόματη" θέρμανση όλης της κατοικίας, με σταθερή θερμοκρασία κατά τους χειμερινούς μήνες, και η εξάλειψη υγρασιών λόγω του πετρόχτιστου.

Επεμβάσεις:
1. 8 ηλιακά κάτοπτρα στην ταράτσα σε 2 ζυγούς ηλεκτρονικά αυτόματα ζυγιζόμενα.
2. Αυτόματα σκίαστρα ηλιακών (80% διαφάνειας) για προστασία υπερθέρμανσης αλλά και βροχής, χαλαζιού.
3. Ενεργειακό τζάκι (επιθυμία ιδιοκτήτη & όχι αντλία) με 20.000 θερμίδες σε νερό & 10.000 σε αέρα. 300lt buffer.
4. Προσθήκη boiler 1.000lt σε λεβητοστάσιο αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας και ΖΝΧ (Ζεστό Νερό Χρήσης)
5. Επιλεκτική εξωτερική θερμομόνωση βορείων τοίχων κυρίως (διατήρηση εμφάνισης κτιρίου)
6. Εξυπνο σπίτι Qbus με έλεγχο ΟΛΩΝ των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (φώτα, ρολά, θέρμανση, εξωτερικός φωτισμός, πότισμα, γκαραζόπορτες κτλ) & έλεγχος απο internet & sms alarms
7. Αυτονόμηση θέρμανσης σε ΚΑΘΕ χώρο της κατοικίας, συνολικά 7 ζώνες θέρμανσης.

Αποτελέσματα:
1. Το σύστημα μόνο του αποφασίζει & θερμαίνει την κατοικία σταθερά τουλάχιστον 21οC κατά την διάρκεια έτους.
Αναλύει συνέχεια 24/7 θερμοκρασίες ηλιακών, εξωτερική, boiler, τζάκι, 7 δωματίων ξεχωριστά και επιλέγει ανάλογα με τα σενάρια που είναι προγραμματισμένο να θερμάνει/συντηρήσει τους χώρους της κατοικίας.
Ταυτόχρονα διατηρεί απεριόριστο ουσιαστικά απόθεμα ζεστού νερού χρήσης.
-- Παραδείγμα: Εάν η εξωτ.θερμ.<15οC & boiler>50οC & ηλιακά>50οC & Δωματ.1<19οC τότε AUTOθερμανση=ΟΝ Else=OFF
Αποτέλεσμα αυτού είναι να ΜΗΝ έχουμε μόνο 1000Lt ώς αποθηκευτικό χώρο ηλιακής ενέργειας αλλά ...ολόκληρο το σπίτι.
Προσθετικά ο ήλιος (κυρίως την χειμερινή περίοδο) μας δίδει αποτελέσματα σε μικρό περιθώριο χρόνου (11:00-15:00) και πρέπει τότε να τα εκμεταλλευθούμε. Εαν προσπαθούμε να τα αποθηκεύσουμε σε δοχεία (με μεγαλύτερες θερμοκρασίες) τότε θα έχουμε μεγάλες απώλειες - αντίθετα εάν με μικρές θερμοκρασίες (50-55οC) μεταφέρουμε την ενέργεια αυτή μέσα στο χώρο έχουμε ΠΟΛΥ καλλίτερα τελικά αποτελέσματα, και μετά αποθηκεύουμε το περίσσευμα ενέργειας.

2. Τα σκίαστρα στην ταράτσα αυτόματα κατεβαίνουν το βράδυ ή όταν υπάρχει βροχή/παγετός για να προστατέψουν τα ηλιακά. Επίσης κλείνουν εφόσον η θερμοκρασίες είναι υψηλές (προστασία υπερθέρμανσης)

3. Ο ιδιοκτήτης δεν ασχολείται με την θέρμανση, εφόσον το σύστημα διατηρεί την θερμοκρασία +21oC φροντίζοντας για όλα.
-- Εάν έχω ηλιακή ενέργεια, θερμαίνει το σπίτι αυτόματα αρχίζοντας απο χώρους ημιυπογείου.
-- Εαν κάποιο παράθυρο είναι ανοιχτό (για αερισμό), σταματά. Αρχίζει σταδιακά 15' μετά το κλείσιμο.
-- Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρυώνουμε, ο ιδιοκτήτης ενεργοποιεί άμεσα θέρμανση σε οποιοδήποτε χώρο (ενέργεια απο boiler).
-- Εάν (πχ μετά απο 2-3 ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια) δεν έχω ενέργεια ειδοποιεί σε κόκκινο χρώμα διακόπτη. Εάν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει πως χρειάζεται περισσότερη ζέστη ανάβει το τζάκι.
-- Εάν έχω τζάκι αναμμένο, το σύστημα αυτόματα αυξάνει θερμοκρασία χώρων, με ταυτόχρονη αύξηση αποθήκευσης σε boiler.
-- Σε όλες τις περιπτώσεις διατηρεί ζεστό νερό χρήσης (μπάνια, κουζίνα ...και αυλή!!!) τουλάχιστον 42οC.
-- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ηλεκτρικής αντίστασης boiler 2Kw.

Κοστολόγια:
€ 2.800 ενεργειακό τζάκι
€ 5.400 λεβητοστάσια, ηλιακά
€ 3.400 σύστημα Qbus
Απόσβεση σε 4-5 έτη χωρίς να συμπεριλάβουμε την άνεση που παρέχει το νέο σύστημα (λειτουργία χωρίς επέμβαση χρήστη & θερμική άνεση). Επίσης επετεύχθη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (Kwh) -35% μεσοσταθμικά (κυκλοφορητές, εξωτερικός φωτισμός, εξορθολογισμός καταναλώσεων & αυτοματοποίηση).

Σημείωση.
Τα ίδια αποτελέσματα θα είχαμε (ίσως καλλίτερα) εάν αντί για την προσθήκη τζακιού είχαμε τοποθετήσει αντλία θερμότητας.

Τελικά αποτελέσματα:
-- Κοστολόγιο έτους 2013 = περίπου €200
-- Κοστολόγιο έτους 2014 = περίπου €250
-- Κοστολόγιο έτους 2015 = περίπου €200
-- Κοστολόγιο έτους 2016 = περίπου €10 για ΔΕΗ, υπόλοιπα μή μετρήσιμα (ελαφρύς χειμώνας, σχεδόν αποκλειστικά με ηλιακά)
-- Κοστολόγιο έτους 2017 = περίπου €250


Γραφικά απόδοσης ηλιακών & θέρμανσης κατοικίας απο Qbus Cloud.
Παραθέτουμε μέσα απο το σύστημα, πραγματικά γραφήματα χειμερινής περιόδου έτους 2016.

Γραφικά απόδοσης ηλιακών κατά την διάρκεια 1 ημέρας.
Παρατηρούμε πως μετά τις 10:00 αρχίζει να μεγαλώνει η θερμοκρασία. Σκαλί έχουμε περίπου στις 13:00 (κοίτα & boiler temp) όπου το σύστημα (αυτόματα) έκρινε πως υπάρχει αρκετή ενέργεια για να δώσει παράλληλα και στην θέρμανση.
Γραφικά ζεστού νερού σε boiler κατά την διάρκεια 1 ημέρας.
Στις 13:00 ενώ έχουμε διαρκώς αυξανόμενη θερμοκρασία εντός boiler, ταυτόχρονα το σύστημα έχει δώσει και στην θέρμανση όπου μέχρι τις 14:00 περίπου έχει "πιάσει" επιθυμητή θερμοκρασία στην κατοικία. Πλέον έχουμε & ταυτόχρονη αύξηση θερμοκρασίας ηλιακών (ενέργεια ηλιακών μόνο σε boiler). Μετά τις 19:00 η θερμοκρασία boiler βαίνει μειούμενη (συντήρηση μόνο κατοικίας) ενώ θερμοκρασία ηλιακών στις 19:00 μηδενίζεται.


Γραφικά Θερμοκρασίας στον 1ο όροφο της κατοικίας.
Παρατηρούμε μέση θερμοκρασία 24 βαθμούς!!!
Γραφικά Θερμοκρασίας στο ημιυπόγειο κατοικίας.
Παρατηρούμε ορθά μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία εφόσον έχει δωθεί προτεραιότητα στην θέρμανση μέσω ηλιακών αυτού του επιπέδου.


Γραφικά Θερμοκρασίας σε υπνοδωμάτιο 1 της κατοικίας. Γραφικά Θερμοκρασίας σε υπνοδωμάτιο 2 της κατοικίας


Κατανάλωση ρεύματος κυκλοφορητή θέρμανσης.
Παρατηρούμε πως τον μήνα έχει 60h (58,22) λειτουργία, άρα 60*75watt=4500watt =4.5Kw άρα 4,5*0,18€/Kw= 0,81€/μήνα.
Ωρες λειτουργίας φώτα εσωτερικης σκάλας (φωτοκύτταρο).
Μέσος όρος 10h/day. Κατανάλωση 4(spot)*8W=32w*305h= 9.760watt =9,8Kw*0.18 = 1.8€/μήνα.


Ωρες λειτουργίας dimmable φώτα κουζίνας (φωτοκύτταρο). Ωρες λειτουργίας dimmable φώτα καθιστικού.


Φωτογραφίες.


Διάταξη ηλιακών πανέλων σε 2 βρόγχους (4+4 panel)


Κυκλοφορητής ηλιακών, προσαγωγή (κόκκινο) ~50oC, επιστροφή (μπλέ) ~37oC με Δt=13oC.