Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κτίριο της ΔΕΗ.


Θέση: Παγκράτι, Αττική
Κατασκευαστής: Βασίλειος Κοτρώνης, τεχνική εταιρεία Hydron
Ημερομηνία: Ιούλιος 2018

Σύστημα DEOS/BMS σε κτίριο της ΔΕΗ
Επιλέχθηκε BMS της DEOS www.deos.com.gr που διαθέτει :

  • Ευέλικτη γκάμα ελεγκτών, I/O modules.
  • Ο ελεγκτής είναι και web server.
  • Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη 2GB όλων των παραμέτρων που ζητούνται.
  • Επιλογή του συστήματος control από έτοιμες, πλήρως παραμετροποιήσιμες βιβλιοθήκες (έλεγχος και οπτικοποίηση).
  • Ευέλικτο software οπτικοποίησης, αποθήκευσης δεδομένων, alarming (OPENweb).

Με το σύστημα BMS της DEOS έγινε ο Έλεγχος, Οπτικοποίηση & Καταγραφή ΟΛΩΝ των μετρούμενων & παραγόμενων μεγεθών. Διαγράμματα, απεικονίσεις, tables.

Περιγραφή έργου:

Το κτίριο διαθέτει γραφεία, χώρους υποδοχής κοινού, χώρο αντλιοστασίου πυρόσβεσης, κεντρικό σύστημα UPS, χώρο Γ.Π.Χ.Τ., χώρο ΚΚΜ.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:
Κεντρικό αντλιοστάσιο πυρόσβεσης. Ελέγχονται:
– Alarm συστήματος πυρόσβεσης.
– Δεξαμενή πυρόσβεσης (πλήρωση, άνω / κάτω όρια, συναγερμοί).
– Έλεγχος ροής.
Γ.Π.Χ.Τ.: Παραλαβή όλων των μετρούμενων μεγεθών μετρητή – αναλυτή μέσω δικτύου BACnet. Μέτρηση μέχρι 50ης αρμονικής τάσης και ρεύματος.
Μετρητής – αναλυτής: Circutor CVM-B100 (περισσότερες πληροφορίες στο: www.circutor.gr).
Κεντρικό UPS: παραλαβή όλων των μετρούμενων μεγεθών μονάδας μέσω δικτύου BACnet.
Κεντρική μονάδα διόρθωσης συνημιτόνου UPS: παραλαβή όλων των μετρούμενων μεγεθών μονάδας μέσω δικτύου MODbus.
ΚΚΜ προκλιματισμού. – Λειτουργία θέρμανσης – ψύξης, με βάση την εξωτερική θερμοκρασία.
– Αναλογικός έλεγχος ανεμιστήρων προσαγωγής – επιστροφής (inverter) με βάση τη μετρούμενη παροχή αέρα (διατήρηση σταθερής παροχής αέρα προσαγωγής – επιστροφής).
– Αναλογικός έλεγχος damper νωπού – απόρριψης.
– Αναλογικός έλεγχος damper παράκαμψης στοιχείου ανάκτησης θερμότητας.
– Κοινό στοιχείο ψύξης – θέρμανσης (αναλογικός έλεγχος). Σύνδεση με συστοιχία μονάδων DX της LG, παραλαβή κατάστασης λειτουργίας και alarm.
– Alarm ανεμιστήρων / φίλτρων.
– Συνεργασία με γεωθερμική αντλία θερμότητας (θέρμανση – ψύξη).
– Λειτουργία night cooling.
Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών υποπίνακα κλιματισμού, παραλαβή όλων των μετρούμενων μεγεθών μετρητή – αναλυτή μέσω δικτύου BACnet. Μέτρηση μέχρι 29ης αρμονικής τάσης και ρεύματος. Μετρητής – αναλυτής: Circutor CVM-C10 (περισσότερες πληροφορίες: www.circutor.gr).
Διάφοροι ανεμιστήρες απόρριψης, λουτρών, αερισμού, αποκαπνισμού: λειτουργία με ιδιαίτερα Interlock, άνω όρια θερμοκρασιών χώρων, χρονοπρογράμματα κλπ.
Ηλιοθερμικό πεδίο:
– Υπολογισμός μέσων τιμών θερμοκρασίας των συλλεκτών για σύγκριση με το μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης.
– Λειτουργία ηλιακής θέρμανσης (χειμώνας), ανάλογα με τις θερμοκρασίες.
– Λειτουργία προστασίας υπερθέρμανσης συστήματος (καλοκαίρι).
Ιδιαίτερη ζώνη ΖΝΧ.
– Πάνω / κάτω όρια.
– Κύκλωμα ανακυκλοφορίας με έλεγχο θερμοκρασίας νερού επιστροφής, χρονοπρογράμματα, προτεραιότητες κλπ.
Ιδιαίτερος έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης για θέρμανση ΖΝΧ. Ανάλυση κατανάλωσης ηλεκτρικής αντίστασης.
Σύστημα VRV της LG, σύνδεση με πρωτόκολλο BACnet: συνολικά 320 Data Points!
– Μεμονωμένος έλεγχος κάθε εσωτερικής μονάδας (32, συνολικά, μονάδες):
i) On/Off
ii) Λειτουργία: fan, heating, cooling, dry, auto
iii) Ταχύτητες ανεμιστήρων
iv) Lock / unlock τοπικού χειριστηρίου
v) Παραλαβή της κατάστασης της κάθε μονάδας (true status)
vi) True alarm κάθε μονάδας
– Έλεγχος όλων των μονάδων ανά ομάδες (εκτός από την χειροκίνητη λειτουργία) σύμφωνα με την ανάλυση των επιβλεπόντων.
Έλεγχος φωτισμού του κτιρίου.
– Χειρισμός ανά χώρο, ανά ομάδες (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επίβλεψης).
– Παραλαβή, οπτικοποίηση πραγματικής λειτουργίας (true status).
– Χρονοπρογράμματα
– Alarming
Integration με σύστημα BMS, πλήρης οπτικοποίηση, trending.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι :
– Ελεγκτής EMS600 δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 250 BACnet Data Points (εκτός από τα Physical Data Points).
– Μονάδες I/O σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Όλες οι έξοδοι (ψηφιακές – αναλογικές) έχουν χειροκίνητο έλεγχο και ένδειξη ΠΑΝΩ στη μονάδα I/O.
– Σύνδεση ελεγκτή κατευθείαν στο LAN: λειτουργία web-server.
– Λειτουργία event server: σε περίπτωση alarm γίνεται καταγραφή όλων των παραμέτρων.
– Λειτουργία trend: όλες οι παράμετροι καταγράφονται σε SD card (συχνότητα καταγραφής: 1sec!). Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε κυματομορφή. Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων σε μορφή Excel.
– Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας σε όλες τις εισόδους – εξόδους της ΚΚΜ.
– Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας εξωτερικού χώρου (περιβάλλοντος).
– Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας χώρου.
– Μετρητής ποιότητας αέρα (ppm) αεραγωγού.

Απαιτήσεις λειτουργίας – Λειτουργικότητα:
– Ανεξάρτητη λειτουργία των χώρων με χρονοπρογράμματα, τοπική απαίτηση, κλπ.
– Λειτουργία θέρμανσης μέσα σε καθοριζόμενα θερμοκρασιακά πλαίσια.
– Πλήρως προγραμματιζόμενες καμπύλες αντιστάθμισης ανά ζώνη.
– Alarm όλων των παραπάνω.

ΚΚΜ:
– Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου μέσα σε συγκεκριμένα όρια.
– Οικονομοτεχνική λειτουργία νωπού αέρα / ανακυκλοφορίας.
– Απεικόνιση όλων των σημείων ελέγχου σε διάγραμμα h-x (διάγραμμα Mollier).