Έργο: Qbus σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών


Θέση: Γλυφάδα, Αττική
Αρχιτέκτονες: Α31 ARCHITECTURE | Πραξιτέλης Κονδύλης
Project Manager: Παναγιώτης Καρράς
Ημερομηνία: Νοέμβριος 2020

Αντικείμενo έργου:

  • Qbus σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών.
  • Πλήρης έλεγχος 9 διαμερισμάτων, συμπεριλαμβανομένης ολιστικής κεντρικής διαχείρισης (πρόσβαση, clima, κλπ.).
  • Πλήρης έλεγχος ισογείου χώρου, διαμορφωμένου ως γραφεία.
  • Έλεγχος υπόγειων χώρων.