Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κλειστό γυμναστήριο


Θέση: Άγιος Δημήτριος, Αττική
Κατασκευαστής: ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2017

Επιλέχθηκε BMS της DEOS www.deos.com.gr που διαθέτει :

 • Ευέλικτη γκάμα ελεγκτών, I/O modules.
 • Ο ελεγκτής είναι και web server.
 • Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη 2GB όλων των παραμέτρων που ζητούνται.
 • Επιλογή του συστήματος control από έτοιμες, πλήρως παραμετροποιήσιμες βιβλιοθήκες (έλεγχος και οπτικοποίηση).

Με το σύστημα BMS της DEOS έγινε ο Έλεγχος, Οπτικοποίηση & Καταγραφή ΟΛΩΝ των μετρούμενων & παραγόμενων μεγεθών. Διαγράμματα, απεικονίσεις, tables.

Περιγραφή έργου:

Το συγκρότημα αποτελείται από κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, αποδυτήρια, γραφεία.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:
Τρεις μονοβάθμιοι λέβητες αερίου. Υπάρχει κυκλική εναλλαγή λεβήτων ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας του καθένα και τις απαιτήσεις θέρμανσης της εγκατάστασης.
3 ξεχωριστές ζώνες θέρμανσης: κλειστό γήπεδο, καλοριφέρ αποδυτηρίων, καλοριφέρ γραφείων. Υπάρχει πρόνοια αντιστάθμισης σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία ΑΝΑ ΖΩΝΗ (τοπική αντιστάθμιση).
Κυκλοφορητές, πρωτεύοντος – δευτερεύοντος, αναλογικές βάνες.
ΚΚΜ θέρμανσης – ψύξης με τις παρακάτω απαιτήσεις:
– Αναλογικός έλεγχος damper νωπού – απόρριψης.
– Αναλογικός έλεγχος damper ποσοστού αέρα ανακυκλοφορίας.
– Αναλογικός έλεγχος damper παράκαμψης στοιχείου ανάκτησης θερμότητας.
– Αναλογικός έλεγχος Inverter ανεμιστήρων προσαγωγής – επιστροφής.
– Κοινό στοιχείο ψύξης – θέρμανσης (αναλογικός έλεγχος).
– Alarm ανεμιστήρων / φίλτρων.
– Συνεργασία με αντλία θερμότητας (θέρμανση / ψύξη) με ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ!
Ιδιαίτερη ζώνη ΖΝΧ.
– Πάνω / κάτω όρια.
– Anti-legionella control.
Ιδιαίτερος έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης για θέρμανση ΖΝΧ.

Σύνδεση με σύστημα ΚΝΧ:

 • Σύστημα ελέγχου 20 ζωνών φωτισμού αποδυτηρίων με ξεχωριστούς αισθητήρες κίνησης / παρουσίας & constant light control!
 • Σύστημα ελέγχου φωτισμού αγωνιστικού χώρου – κερκίδων.
 • 2 ανεξάρτητα κυκλώματα DALI.
 • Πολυδιακόπτης για έλεγχο όλων των ζωνών του BMS.
  Integration με σύστημα BMS, πλήρης οπτικοποίηση, trending.
  To integration γίνεται κατ’ ευθείαν σε IP (ελαχιστοποίηση καλωδιώσεων!)

Energy auditing συστήματος:

 • 5 μετρητές / αναλυτές που καταγράφουν τα ΠΛΗΡΗ ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 5 ξεχωριστών ζωνών (γηπέδου, λεβητοστασίου, ΚΚΜ κλπ).
 • Integration με BMS: όλα τα δεδομένα μεταφέρονται με δίκτυο BACnet στον controller όπου οπτικοποιούνται, αποθηκεύονται σε trends και ενεργοποιούν alarm, όπου ζητείται!

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι :

 • Ελεγκτής EMS600 δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 5 μονάδων I/O, native BACnet controller (server & client!), με ενσωματωμένα IO.
 • Μονάδες I/O σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Όλες οι έξοδοι (ψηφιακές – αναλογικές) έχουν χειροκίνητο έλεγχο και ένδειξη ΠΑΝΩ στη μονάδα I/O.
 • Σύνδεση ελεγκτή κατευθείαν στο LAN: λειτουργία web-server.
 • Λειτουργία event server: σε περίπτωση alarm γίνεται καταγραφή όλων των παραμέτρων.
 • Λειτουργία trend: όλες οι παράμετροι καταγράφονται σε SD card (συχνότητα καταγραφής: 1sec!). Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε κυματομορφή. Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων σε μορφή Excel.
 • Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας σε όλες τις εισόδους – εξόδους της ΚΚΜ.
 • Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας εξωτερικού χώρου (περιβάλλοντος).
 • Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας χώρου.
 • Μετρητής θερμοκρασίας αγωνιστικού χώρου ειδικού τύπου (pendulum).
 • Μετρητής ποιότητας αέρα (ppm) χώρου.

Απαιτήσεις λειτουργίας – Λειτουργικότητα:

 • Ανεξάρτητη λειτουργία των χώρων με χρονοπρογράμματα, τοπική απαίτηση, κλπ.
 • Λειτουργία θέρμανσης μέσα σε καθοριζόμενα θερμοκρασιακά πλαίσια.
 • Πλήρως προγραμματιζόμενες καμπύλες αντιστάθμισης ανά ζώνη. Ο λέβητας (ή οι λέβητες αν απαιτηθεί) ικανοποιεί τη δυσμενέστερη ζώνη.
 • Alarm όλων των παραπάνω.

ΚΚΜ:

 • Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου μέσα σε συγκεκριμένα όρια.
 • Οικονομοτεχνική λειτουργία νωπού αέρα / ανακυκλοφορίας.
 • Απεικόνιση όλων των σημείων ελέγχου σε διάγραμμα h-x (διάγραμμα Mollier).