Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κατοικία στην Κηφισιά


Θέση: Κηφισιά, Αττική
Αρχιτέκτονες: R.C. TECH
Ημερομηνία: Απρίλιος 2021

Επιλέχθηκε BMS της DEOS www.deos.com.gr που διαθέτει :

 • Ευέλικτη γκάμα ελεγκτών, I/O modules.
 • Ο ελεγκτής είναι και web server.
 • Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη 2GB όλων των παραμέτρων που ζητούνται.
 • Επιλογή του συστήματος control από έτοιμες, πλήρως παραμετροποιήσιμες βιβλιοθήκες (έλεγχος και οπτικοποίηση).
 • Ευέλικτο software οπτικοποίησης, αποθήκευσης δεδομένων, alarming (OPENview).

Με το σύστημα BMS της DEOS έγινε ο Έλεγχος, Οπτικοποίηση & Καταγραφή ΟΛΩΝ των μετρούμενων & παραγόμενων μεγεθών. Διαγράμματα, απεικονίσεις, tables.

Περιγραφή έργου:

 • Δύο (2) επίπεδα με συνολικά 16 ζώνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης (ΚΝΧ θερμοστάτες).
 • Αναλογικός έλεγχος – αντιστάθμιση.
 • Βοηθητικό κτίριο με σώματα καλοριφέρ, 2 ζώνες θέρμανσης (ΚΝΧ θερμοστάτες). Αντιστάθμιση.
 • Θέρμανση πισίνας.
 • Boiler ΖΝΧ. Χρονοπρογράμματα.
 • Έλεγχος :
  • Λεγεωνέλλας με χρονοπρογράμματα.
  • Επικουρικής ηλεκτρικής αντίστασης.
  • Ανακυκλοφορίας (4 ξεχωριστές ζώνες).
  • Θερμοκρασίας επιστροφής (μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας).
 • Είσοδος από ΚΝΧ (ενεργοποίηση φωτισμού αντίστοιχων χώρων). Χρονοπρογράμματα.
 • Ενσωμάτωση αναλυτή ηλ. ενέργειας στην κεντρική παροχή:
  • Τάσεις.
  • Εντάσεις.
  • Ισχύς-ενέργειες, συντελεστής ισχύος.
 • Ανάλυση καταναλώσεων ανά ώρα/ημέρα/εβδομάδα/μήνα.
 • Μέτρηση ρεύματος διαρροής του συνόλου της εγκατάστασης.
 • Σύνδεση με το σύστημα KNX της κατοικίας μέσω IP.