Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε βρεφονηπιακό σταθμό


Θέση: Κουβαράς, Αττική
Κατασκευαστής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Ημερομηνία: Ιανουάριος 2018

Επιλέχθηκε BMS της DEOS www.deos.com.gr που διαθέτει :

 • Ευέλικτη γκάμα ελεγκτών, I/O modules.
 • Ο ελεγκτής είναι και web server.
 • Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη 2GB όλων των παραμέτρων που ζητούνται.
 • Επιλογή του συστήματος control από έτοιμες, πλήρως παραμετροποιήσιμες βιβλιοθήκες (έλεγχος και οπτικοποίηση).

Με το σύστημα BMS της DEOS έγινε ο Έλεγχος, Οπτικοποίηση & Καταγραφή ΟΛΩΝ των μετρούμενων & παραγόμενων μεγεθών. Διαγράμματα, απεικονίσεις, tables.

Περιγραφή έργου:

Το συγκρότημα αποτελείται από συγκρότημα λεβητοστασίου / ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ, Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (δώμα), δίκτυο διανομής FCU.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:
Μονάδα γεωθερμίας. Ελέγχονται:
– Μονάδα γεωθερμίας (on/off, ψύξη/θέρμανση, ρυθμιζόμενες/δυναμικές χρονοκαθυστερήσεις έναρξης / παύσης λειτουργίας).
– Δίδυμες αντλίες με αυτόματη εναλλαγή γεωθερμικού πεδίου με αντίστοιχο Buffer.
– Δίδυμες αντλίες με αυτόματη εναλλαγή με αντίστοιχο Buffer για το κύκλωμα πρωτεύοντος.
Κύκλωμα τροφοδοσίας FCU με χρονοπρογράμματα / αντιστάθμιση. Κυκλοφορητές δευτερεύοντος, αναλογικές βάνες. ΚΚΜ θέρμανσης – ψύξης με τις παρακάτω απαιτήσεις:
– Αναλογικός έλεγχος damper νωπού – απόρριψης.
– Αναλογικός έλεγχος damper παράκαμψης στοιχείου ανάκτησης θερμότητας.
– Κοινό στοιχείο ψύξης – θέρμανσης (αναλογικός έλεγχος).
– Alarm ανεμιστήρων / φίλτρων.
– Συνεργασία με γεωθερμική αντλία θερμότητας (θέρμανση / ψύξη).
– Λειτουργία night cooling.
– Λειτουργία purging: Σύμφωνα με χρονοπρόγραμμα ελέγχεται ο αισθητήρας ποιότητας αέρα (στην επιστροφή στην μονάδα) και, ανάλογα, ενεργοποιείται η λειτουργία ανανέωσης του εσωτερικού αέρα.
Ηλιοθερμικό πεδίο:
– Έλεγχος βανών για παράλληλη / σε σειρά φόρτιση των ηλιακών πάνελ.
– Υπολογισμός μέσων τιμών θερμοκρασίας των συλλεκτών για σύγκριση με το μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης.
– Λειτουργία ηλιακής θέρμανσης (χειμώνας), ανάλογα με τις θερμοκρασίες.
– Λειτουργία προστασίας υπερθέρμανσης συστήματος (καλοκαίρι).
Ιδιαίτερη ζώνη ΖΝΧ.
– Πάνω / κάτω όρια.
– Anti-legionella control.
– Κύκλωμα ανακυκλοφορίας με έλεγχο θερμοκρασίας νερού επιστροφής, χρονοπρογράμματα, προτεραιότητες κλπ.
Ιδιαίτερος έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης για θέρμανση ΖΝΧ.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι :

 • Ελεγκτής EMS710 δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 32 μονάδων I/O.
 • Μονάδες I/O σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
 • Όλες οι έξοδοι (ψηφιακές – αναλογικές) έχουν χειροκίνητο έλεγχο και ένδειξη ΠΑΝΩ στη μονάδα I/O.
 • Σύνδεση ελεγκτή κατευθείαν στο LAN: λειτουργία web-server.
 • Λειτουργία event server: σε περίπτωση alarm γίνεται καταγραφή όλων των παραμέτρων.
 • Λειτουργία trend: όλες οι παράμετροι καταγράφονται σε SD card (συχνότητα καταγραφής: 1sec!). Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε κυματομορφή. Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων σε μορφή Excel.
 • Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας σε όλες τις εισόδους – εξόδους της ΚΚΜ.
 • Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας εξωτερικού χώρου (περιβάλλοντος).
 • Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας χώρου.
 • Μετρητής ποιότητας αέρα (ppm) αεραγωγού.

Απαιτήσεις λειτουργίας – Λειτουργικότητα:

 • Ανεξάρτητη λειτουργία των χώρων με χρονοπρογράμματα, τοπική απαίτηση, κλπ.
 • Λειτουργία θέρμανσης μέσα σε καθοριζόμενα θερμοκρασιακά πλαίσια.
 • Πλήρως προγραμματιζόμενες καμπύλες αντιστάθμισης ανά ζώνη. Ο λέβητας (ή οι λέβητες αν απαιτηθεί) ικανοποιεί τη δυσμενέστερη ζώνη.
 • Alarm όλων των παραπάνω.

ΚΚΜ:

 • Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου μέσα σε συγκεκριμένα όρια.
 • Οικονομοτεχνική λειτουργία νωπού αέρα / ανακυκλοφορίας.
 • Απεικόνιση όλων των σημείων ελέγχου σε διάγραμμα h-x (διάγραμμα Mollier).