Εργο: Ελεγχος συστήματος κλιματισμού σε κατ/μα 2.500μ2

Milesight-IoT logo
Logo DEOS AG
Θέση: Ελλάδα
Ημερομηνία: Απρίλιος 2023

Σύστημα Milesight Έλεγχος κλιματισμού με LoRa

Σε υπάρχον κατάστημα 2.500μ2 που λειτουργεί πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο Fan Coil Units με ελάχιστες παρεμβάσεις και φυσικά με το κατάστημα σε λειτουργία.

Επιλέχτηκε το σύστημα BMS της DEOS και ασύρματα αισθητήρια ασύρματα της Milesight.

Κατασκευάστηκαν ηλ/κοι πίνακες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στον χώρο αυθημερόν.
Τα ασύρματα αισθητήρια απλά τοποθετήθηκαν μέσα στους χώρους του κατ/τος.
Η μεγάλη εμβέλεια τους συνέβαλε στην απροβλημάτιστη τοποθέτηση όπου αυτό ήταν επιθυμητό και φυσικά στην λειτουργία.

Πλήρης έλεγχος BMS με υλικά της DEOS.AG

  • Πλήρης έλεγχος FCU (on/off, χρονοπρογράμματα, set-point, Ταχύτητες ανεμιστήρα).
  • Τηλεδιαχείριση & προγραμματισμός.
  • Έλεγχος και από οθόνη 10’’ Touch.

Πλεονεκτήματα αισθητηρίων Milesight & δικτύου LoRa.

  • Μεγάλη εμβέλεια (>2Km μέσα σε κτίρια)
  • Καταγραφή θερμοκρασιών / υγρασιών / επιπέδων CO2 καταστήματος.
  • Ενοποίηση με σύστημα BMS μέσω πρωτοκόλλου BACnet.
  • Όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με κατάστημα σε λειτουργία.
  • Ιδανική λύση για ανακαινίσεις, ενεργειακή αναβάθμιση.