Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών Wibeee σε 120 καταστήματα μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου

Logo Wibeee
Η όλη διαδικασία αγορά, τοποθέτηση, αποτελέσματα στο Cloud σε κάτω από 2 μήνες.

Μέτρηση Κατανάλωσης σε 120 καταστήματα

Πολύ εύκολα με το σύστημα Wibeee μπορούμε σε 15 λεπτά της ώρας να έχουμε πλήρης μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών όπως kW/ kWh/ AMP/ Volts/ Pf/ Κόστος σε €/ Κόστός ανά: ημέρα/ εβδομάδα/ μήνα.

Αντικείμενο έργου:

  • Σε 120 καταστήματα μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου.
  • Πλήρης έλεγχος & απομακρυσμένη πρόσβαση.
  • Έλεγχος κατανάλωσης σε kWh, δαπανών σε €, εκπομπές διοξιδίου σε gCO2.
  • Προβολή κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και σε χρονοδιαγράμματα ανά ημερομήνια.
  • Γραφική αναπαράσταση κυκλωμάτων σε Watt, AMP, Volts κα.
  • Πλήρη οπτικοποίηση μέσω Cloud.