Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου Απρίλιος 2017
Συστήμα αυτοματισμού Qbus σε διαμέρισμα προς ενοικίαση στην πλατφόρμα airbnb.

Θέση: Αθήνα.
Ημερομηνία: Απρίλιος 2017
Αρχιτέκτων: Μανόλης Καραγιάννης.

κατοικία στην Πεντέλη Αττικής

Αντικείμενo:
Ελεγχος ηλεκτρομηχανολογικών διαμερίσματος για βραχυχρόνιες εκμισθώσεις τύπου airbnb.
Ο σκοπός είναι ο απόλυτος έλεγχος πάνω στα Η/Μ του διαμερίσματος εξ'αποστάσεως αλλά & η διευκόλυνση των χρηστών.
Το κοστολόγιο έπαιξε σημαντικό ρόλο καθώς υπήρχε απαίτηση μέσα απο ένα απλό σύστημα να ελέγχονται όλα.

- Πρόσβαση & ενεργοποίηση όλων με access card (απλή κάρτα επαφής). Κόστος πρόσθετου περίπου €35
Ο Ενοικιαστής ανοίγοντας την κεντρική είσοδο, ενεργοποιείται το φώς στο χώλλ και το σύστημα αναμένει την κάρτα.
Ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης για την είσοδο ατόμου στο διαμέρισμα.
Τοποθετώντας την κάρτα ο ενοικιαστής, τότε μπορούν τα Η/Μ να λειτουργήσουν αλλιώς όλα είναι νεκρά (φώτα, ρολά, νερά, κουζίνα κτλ).
Επίσης με την τοποθέτηση ενεργοποιείται σενάριο όπως κάποια φώτα, ανεβαίνει το ρολό καθιστικού, ενεργοποιείται η TV καθώς και ο θερμοσίφωνας για 10 λεπτά.

- Ελεγχος ψύξης & θέρμανσης.
Τα κλιματιστικά τύπου split unit διαθέτουν κάρτες ψυχρών επαφών. Κόστος πρόσθετου περίπου €20 έκαστη κάρτα.
Με αυτό τον τρόπο γίνεται η λειτουργία τους σε προκαθορισμένη θερμοκρασία (Χειμώνα θέρμανση & καλοκαίρι ψύξη)
Επίσης γίνεται έλεγχος : εάν κάποιο άνοιγμα (πόρτα, παράθυρο) ανοίξει απενεργοποιούνται τα κλιματιστικά (σε stand-by mode) μετά την παρέλευση 5 λεπτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατά πολύ εξοικονόμηση ενέργειας.

- Ελεγχος θερμοσίφωνα.
Ο θερμοσίφωνας ενεργοποιείται απο πλήκτρο διακόπτη έξω απο μπάνιο και έχει χρονοδιακόπτη 30 λεπτών.
Αυτό βοηθάει τον χρήστη στην λειτουργία (δεν ψάχνει ασφάλεια σε πίνακα να ανεβάσει/κατεβάσει) καθώς και στην ασφάλεια του.
Επίσης η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυνχάνεται (λόγω χρονοδιακόπτη) είναι τεράστια (ο ενοικιαστής σε άλλες περιπτώσεις απλα, δεν κλείνει θερμοσίφωνα).

- Ελεγχος νερά/ύδρευσης.
Αυτός γίνεται με την βοήθεια ηλεκτροβάνας (κόστος περίπου €45) που ενεργοποιείται με την κάρτα εισόδου.
Η απαίτηση αυτή υπαγορεύτηκε κυρίως για τον φόβο διαρροών που μπορεί να υπάρξουν κατά την μή χρήση του διαμερίσματος.
Σαν δευτερεύον με την προσθήκη 2ης Η/Β επιτυνχάνεται το αυτόματο πότισμα στις γλάστρες στο μπαλκόνι.

-Ελεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Με την προσθήκη στον ηλεκτρολογικό πίνακα του καταγραφικού www.wibeee.gr ο ιδιοκτήτης είναι σε θέση να έχει άμεσα γραφήματα κοστολογίου (σε ευρώ) ημέρας/μήνα/έτους και στην κατανόηση της ηλεκτρικής ενέργειας που δαπανάται.

  • Ο έλεγχος και η χρήση απο τους ενοικιαστές είναι εξαιρετικά απλός, στον διακόπτη βλέπουν led-on είναι αναμένο το φώς.
  • Κατά την έξοδο και αφαίρεση της κάρτας απο τον ενοικιαστή κλείνουν τα πάντα, απο την παροχή κουζίνας, πλυντηρίου, θερμοσίφωνα, κλιματιστικά έως και τα φώτα. Κατεβαίνουν τα ρολά και το μόνο που μένει ενεργό είναι 2 πρίζες στο Hall.
    Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο εξασφαλίζεται κάθε φορά το διαμέρισμα & γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας αλλά το βασικότερο διασφαλίζεται πως δεν θα ξεχαστεί κάτι απο τους ενοικιαστές ώστε να προκληθεί ζημιά ή/και πυρκαιά.
  • Τέλος, ο ιδιοκτήτης ανα πάσα στιγμή (μέσω internet, κινητό ή laptop) μπορεί να κάνει by-pass την κάρτα και να διακόψει την λειτουργεία όλων εάν το επιθυμεί (ακόμα & τα φώτα).

    Ολα τα ανωτέρω έγιναν με μικρό κοστολόγιο (και προκατασκευασμένο ηλεκτρολογικό πίνακα plug & play) - περίπου € 2.000