Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου Νοέμβριος 2016

Παρουσίαση Έργου - εδώ -

Προγραμματισμός - Commissioning νέου προπονητικού κέντρου ποδοσφαιρικού ομίλου. Έλεγχος με το σύστημα BMS της DEOS.
Θέση: Θεσσαλονίκη
Μελετητής: Μη ανακοινώσιμο
Κατασκευαστής: Μη ανακοινώσιμο
Ημερομηνία: Νοέμβριος 2016

Ο κλειστός χώρος προπόνησης διαθέτει:

 • Θερμαινόμενη πισίνα.
 • Jacuzzi.
 • Πισίνα αντίθετης κολύμβησης.
 • Το λεβητοστάσιο αποτελείται από:

 • Έξι (6) μονάδες Hydro-kit της LG, συνδεδεμένες με τρεις (3) εξωτερικές μονάδες VRV. Η κάθε μονάδα Hydro-kit μπορεί να λειτουργήσει σε Heat recovery.
 • Ξεχωριστός κυκλοφορητής για κάθε κύκλωμα θέρμανσης νερού (βλ. παραπάνω).
 • Ιδιαίτερος κυκλοφορητής για θέρμανση Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ).
 • Ιδιαίτερος έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης για θέρμανση ΖΝΧ (επικουρικά του VRV).
 • Λέβητα πετρελαίου.

  Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ) στο δώμα με:

 • Ανεμιστήρα προσαγωγής και επιστροφής.
 • Ξεχωριστό στοιχείο θερμού-ψυχρού νερού με αντίστοιχες τρίοδες ηλεκτροβάνες.
 • Αναλογικός έλεγχος damper νωπού αέρα και απόρριψης.
 • Σύνδεση των παραπάνω με αναλογικό damper ανακυκλοφορίας.
 • Αναλογικό damper by-pass πλακοειδή εναλλάκτη.

  Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι :

 • Ελεγκτής EMS710: δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 32 μονάδων I/O.
 • Μονάδες I/O σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Όλες οι έξοδοι (ψηφιακές - αναλογικές) έχουν χειροκίνητο έλεγχο και ανάδειξη ΠΑΝΩ στη μονάδα I/O.
 • Σύνδεση ελεγκτή κατευθείαν στο LAN: λειτουργία web-server.
 • Λειτουργία event server: σε περίπτωση alarm γίνεται καταγραφή όλων των παραμέτρων.
 • Λειτουργία trend: όλες οι παράμετροι καταγράφονται σε SD card (συχνότητα καταγραφής: 1sec!). Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε κυματομορφή. Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων σε μορφή Excel.
 • Μετρητές θερμοκρασίας - υγρασίας σε όλες τις εισόδους - εξόδους της ΚΚΜ.
 • Μετρητές θερμοκρασίας - υγρασίας εξωτερικού χώρου (περιβάλλοντος).
 • Μετρητές θερμοκρασίας - υγρασίας χώρου.
 • Μετρητής ποιότητας αέρα (ppm) χώρου.

  Απαιτήσεις λειτουργίας - Λειτουργικότητα:

 • Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας νερού ελεγχόμενη από χρονοπρογράμματα. Ρυθμιζόμενο dead-band.
 • Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των απαιτήσεων θέρμανσης από τις αντλίες θερμότητας να τίθεται επικουρικά σε λειτουργία ο λέβητας πετρελαίου.
 • Λειτουργία "All Heat": Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν αποκλειστικά σε θέρμανση.
 • Μέχρι να φτάσει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία λειτουργίας το buffer να μην τίθενται σε λειτουργία οι κυκλοφορητές δευτερεύοντος (εξοικονόμηση ενέργειας).

  ΚΚΜ:

 • Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου μέσα σε συγκεκριμένα όρια.
 • Οικονομοτεχνική λειτουργία νωπού αέρα / ανακυκλοφορίας.
 • Απεικόνιση όλων των σημείων ελέγχου σε διάγραμμα h-x (διάγραμμα Mollier).

  ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΜΑΤΑ

  Επιλέχθηκε το σύστημα BMS της DEOS : www.deos.com.gr

 • Ευέλικτη γκάμα ελεγκτών, I/O modules.
 • Ο ελεγκτής είναι και web server.
 • Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη 2GB όλων των παραμέτρων που ζητούνται.
 • Επιλογή του συστήματος control από έτοιμες, πλήρως παραμετροποιήσιμες βιβλιοθήκες (έλεγχος και οπτικοποίηση).

  .

  .

  Screenshots