Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2015
Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού Qbus
νέου προκατασκευασμένου σπιτιού ΚΟΦΙΝΑΣ

Θέση: Λ.Μεσογείων 519, Αγία Παρασκευή.
Ημερομηνία: 2015
Υπεύθυνος έργου: ΚΟΦΙΝΑΣ
Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης: ΚΟΦΙΝΑΣ

Αντικείμενo:
Ελεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε νέο προκατασκευασμένο σπίτι "Κοφινάς" στην έκθεση
της εταιρείας.