Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2014
Ελεγχος φωτισμού εργοστασίου Rouchotas με σύστημα αυτοματισμού Qbus
Θέση: Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Θήβα.
Ημερομηνία: 2014
Υπεύθυνος έργου: Παπανικολάου ΑΕ
Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης: Παπανικολάου ΑΕ

Αντικείμενo:
Ελεγχος φωτισμού στις εγκαταστάσεις, αποθήκες του εργοστασίου Rouchotas στη Θήβα.