Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2015
Συστήμα αυτοματισμού Qbus
Art Gallery "Pandora".

Θέση: Πλάκα.
Ημερομηνία: 2015
Αρχιτέκτων έργου: Γιάννης Μήλλας Αρχ/Μηχ
Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης: Μάκης Σπύρογλου.

Αντικείμενo:
Πλήρης έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών, απομακρυσμένη πρόσβαση.
Διαμόρφωση φωτισμού & σκηνικά για την αρτιότερη παρουσίαση έργων τέχνης.
Χρησιμοποίηση IR transmitter για επιλεκτικό φωτισμό έργων & εναλλαγή, παρουσίαση σε πελάτες.