Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2012
Συστήμα αυτοματισμού Qbus σε πολυτελή μονοκατοικία.
Θέση: Συκάμινο Αττικής.
Ημερομηνία: 2012
Αρχιτέκτων έργου: Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος Αρχ/Μηχ
Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης: Φώτης Μπάβας.

Αντικείμενo:

  • Πλήρης έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών σε κατοικία υψηλών προδιαγραφών.
  • Ελεγος τοπικά αλλά και απομακρυσμένα μέσω κινητού.