Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2011
Συστήμα αυτοματισμού Qbus σε οροφοδιαμερίσμα στην Αμαλιάδα.

Θέση: Αμαλιάδα.
Ημερομηνία: 2011
Αρχιτέκτων: Α. Μανωλόπουλος.
Ιδιοκτήτης: Α. Μανωλόπουλος.

Αντικείμενo: Ελεγχος Η/Μ σε οροφοδιαμερίσμα.

- Πλήρης έλεγχος φωτισμού, ρολών, σκιάστρων.
- Πλήρης έλεγχος διαμερίσματος μέσω τοπικών διακοπτών, οθόνης αφής και μέσω internet & Web Server (τοπικά & απομακρυσμένα).

.

.

.

.