Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2008
Πρόταση εκπόνησης εταιρικής ταυτότητας καταστημάτων ATE24
Θέση: Ελληνική Επικράτεια
Ημερομηνία: Έτος 2008

Αντικείμενα Μελέτης:
Εκπόνηση εταιρικής ταυτότητας,
Αρχιτεκτονική & ηλεκτρομηχανολογική μελέτη καταστημάτων.