Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2005
Εκπόνηση εταιρικής ταυτότητας καταστημάτων Telepassport Telecomunications
Θέση: Ελληνική Επικράτεια
Εργοδότης: TelePassport Hellas AE
Ημερομηνία: 2005