Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2004
Πρόταση εκπόνησης εταιρικής ταυτότητας περιπτέρων Marlboro
Θέση: Ελληνική Επικράτεια
Ημερομηνία: Έτος 2004

Αντικείμενα Μελέτης:
Εκπόνηση εταιρικής ταυτότητας, Αρχιτεκτονική & ηλεκτρομηχανολογική μελέτη περιπτέρων, επιβλεψη κατασκευής, παραλαβή έργου και παράδοση στην εταιρεία.