Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2003
Πρόταση εκπόνησης εταιρικής ταυτότητας καταστημάτων Cosmote
Θέση: Ελληνική Επικράτεια
Ημερομηνία: Έτος 2003

Αντικείμενα Μελέτης:
Πρόταση πρότυπου καταστήματος Cosmote