Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 2002
Mελέτη / επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων
Νέου Πενταόροφου Βιοκλιματικού Κτιρίου Γραφείων - Κατοικίας
με 2 Υπόγεια & Δεξαμενή Νερού

Θέση: Οδός Χατζηιωάννου, Αθήνα
Ημερομηνία Μελέτης: 2002

Αντικείμενα Μελέτης: