Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Ταυτότητα Έργου 1999
Διαμόρφωση Πλατείας στις Ερυθρές Αττικής.
Θέση: Ερυθρές Αττικής
Αρχ/κή Μελέτη: Καραγιάννης Μανόλης & Ευαγγελία Μαργαρίτη.
Ημερομηνία: 1999