| Η Εταιρεία | Αντικείμενο | Συστήματα Αυτοματισμού | Τα Εργα μας | Επικοινωνία |

Ενεργειακό SCADA στην πράξη
Μέτρηση, καταγραφή, οπτικοποίηση, έλεγχος καταναλώσεων, θερμοκρασιών, στάθμης.
23 & 24 Οκτ 2019.
webinar horos - Τίτλος εκπαιδευτικού Webinar: Ενεργειακό SCADA στην πράξη.
- Ημ/νια διεξαγωγής: Τε 23 & Πε 24 Οκτωβρίου 2019, 17:00-19:00
- Τόπος διεξαγωγής: OnLine, 2+2 ώρες (4-ωρο).
- Τρόπος διεξαγωγής: OnLine Interactive (με ερωτήσεις ακροατών).
- Κόστος συμμετοχής: 150+ΦΠΑ | Early booking (κατάθεση μέχρι 11/10): 100+ΦΠΑ
- Εγγραφή: Κατάθεση αντίστοιχου ποσού στις Τράπεζες που βρίσκετε εδώ & αποστολή στην Κα Συρίγου n.sirigou[at]horos.gr το καταθετήριο με σύντομη περιγραφή.

(i) Δομή.
Υποσυστήματα | Απαιτήσεις | Τι μετράμε.
(ii) Εξοπλισμός.
Τοπικοί Servers | Μετρητές - αναλυτές | Μετασχηματιστές έντασης | Μέτρηση ρεύματος διαρροής | Inputs - outputs | Software.
(iii) Εφαρμογές.
- Ενεργειακή διαχείριση αλυσίδας καταστημάτων.
- Μέτρηση & καταγραφή - alarming θερμοκρασιών σε ψυγεία.
- Μέτρηση & έλεγχος απομακρυσμένων αντλιοστασίων (3G, sim).
- Αρμονικές : θεωρία & επιπτώσεις στην εγκατάσταση, αντιμετώπιση.
- Trending, Reporting, Auditing, Alarming.

Με την ολοκλήρωση, ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να:
- Προδιαγράψει ένα ενεργειακό SCADA.
- Προμετρήσει υλικά / Software που απαιτούνται.
- Παραδώσει πλήρη προσφορά σε πελάτη του.
- Υλοποιήσει & προγραμματίσει το έργο.
Απαραίτητο υπόβαθρο συμμετέχοντος : Γνώσεις Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | BMS-HVAC στην πράξη.
webinar horos - Τίτλος εκπαιδευτικού Webinar: BMS-HVAC & KNX στην πράξη..
- Ημ/νια διεξαγωγής: Τε 11 & Πε 12 Σεπτεμβρίου 2019, 17:00-19:00
- Τόπος διεξαγωγής: OnLine, 2+2 ώρες (4-ωρο).
- Τρόπος διεξαγωγής: OnLine Interactive (με ερωτήσεις ακροατών)
- Κόστος συμμετοχής: 200+ΦΠΑ | Early booking (πρώτες 5 θέσεις): 150+ΦΠΑ
Το 50% επιστρέφεται με μορφή έκπτωσης στις παραγγελίες πελατών τους επόμενους 6 μήνες.
(i)Δομή.
Υποσυστήματα | Απαιτήσεις.
(ii)Εξοπλισμός.
Controller | I/O modules | Software.
(iii)Εφαρμογές.
- Ανάπτυξη πλήρους συστήματος 2 λεβητών.
- Συστήματα θέρμανσης (ενδοδαπέδια, FCU, καλοριφέρ).
- Trending, alarming.
Με την ολοκλήρωση, ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να:
- Προδιαγράψει ένα σύστημα BMS.
- Προμετρήσει υλικά / Software που απαιτούνται (αισθητήρια, controller, Ι/Ο modules).
- Ολοκληρώσει την γενική οργάνωση του αυτοματισμού / οπτικοποίησης.
- Να συνδέσει με απλό τρόπο το σύστημα ΚΝΧ με BMS.
- Να χρησιμοποιήσει το BMS ως gateway ΚΝΧ/BACnet/modbus με μια συσκευή.