Η Εταιρεία Διαχείριση Ενέργειας Εφαρμογές Προϊόντα Επικοινωνία
Μετρητές μετώπης Μετρητές ράγας Ενεργειακός server Software
Μέτρηση ρευμάτων διαρροής Αισθητήρια Δημοτικός φωτισμός Σταθμοί φόρτισης
Wibeee Φορητός Αναλυτής MYeBOX

Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις δημοτικού φωτισμού, οδοφωτισμού, φωτισμού μεγάλων επιφανειών (π.χ. ξενοδοχεία) μπορεί
να εγκατασταθεί πλήρες σύστημα ελέγχου, μέτρησης κατανάλωσης, Circutor CIRLAMP.

CIRLAMP

CIRLAMP
  • Τοποθέτηση server ελέγχου στον υπάρχοντα πίνακα διανομής (π.χ. πίλλαρ).
  • Έλεγχος μέσω LAN ή 3G (αν δεν υπάρχει διαθέσιμο LAN).
  • Πλήρης χρονοπρογραμματισμός (αστρονομικός), με βάση την φωτεινότητα κλπ.
  • Έλεγχος ΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ. Επικοινωνία μέσω υπαρχόντων παροχικών γραμμών:
    ΔΕΝ απαιτούνται νέες καλωδιώσεις - εφαρμογή Powerline.
  • Έλεγχος on/off (2 στάθμες) ή dimming (1-10V, DALI).
  • Αμφίδρομη επικοινωνία: έλεγχος & μέτρηση κατανάλωσης, κατεστραμμένος λαμπτήρας κλπ.
  • Αυτόματο geotagging