Η Εταιρεία Διαχείριση Ενέργειας Εφαρμογές Προϊόντα Επικοινωνία
Μετρητές μετώπης Μετρητές ράγας Ενεργειακός server Software
Μέτρηση ρευμάτων διαρροής Αισθητήρια Δημοτικός φωτισμός Σταθμοί φόρτισης
Wibeee Φορητός Αναλυτής MYeBOX

Σε ένα ολοκληρωμένο μετρητικό σύστημα είναι σημαντικό να υπάρχει μέτρηση δεδομένων περιβάλλοντος.

TH-DG-RS485

TH-DG-RS485
 • Επίτοιχο αισθητήριο.
 • Τροφοδοσία 24VAC
 • Αισθητήρας θερμοκρασίας (Celsius, Fahrenheit).
 • Αισθητήρας υγρασίας (%, gr/m3)
 • Σύνδεση σε δίκτυο RS-485, συνεργασία με EDS, PSS
 • Πλήρης καταγραφή των δεδομένων από το σύστημα.

  Παραδείγματα εφαρμογών:

 • Τοποθέτηση μέσα σε πίνακα διανομής:
  Όταν η θερμοκρασία υπερβεί κάποιο όριο - στείλε mail (alarm) και θέσε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα.
 • Πίλλαρ κλιματισμού:
  Όταν η υγρασία υπερβεί κάποιο όριο - στείλε mail (alarm) και θέσε σε λειτουργία την αντίσταση θέρμανσης.
 • Ψυγεία π.χ. super market:
  Πλήρης ενεργειακή μέτρηση και καταγραφή ορίων / alarming.