Η Εταιρεία Διαχείριση Ενέργειας Εφαρμογές Προϊόντα Επικοινωνία
Μετρητές μετώπης Μετρητές ράγας Ενεργειακός server Software
Μέτρηση ρευμάτων διαρροής Αισθητήρια Δημοτικός φωτισμός Σταθμοί φόρτισης
Wibeee Φορητός Αναλυτής MYeBOX

Η Circutor έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα δυνατό & ευέλικτο λογισμικό ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, το Power Studio & Power Studio SCADA.

Power Studio & Power Studio SCADA.

Power Studio
& Power Studio SCADA
 • Απομακρυσμένη παραμετροποίηση όλων των συνδεδεμένων μονάδων.
 • Όλες οι ενδείξεις παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο.
 • Καταγραφή & εκτύπωση όλων των γεγονότων (logs) σε πίνακα ή γραφικά.
 • Ενσωματωμένος web-server & XML server.
 • Πρόσβαση σε πολλαπλά επίπεδα με διαφορετικούς κωδικούς και δικαιώματα.
 • Απλό τόσο στη χρήση όσο και στον προγραμματισμό.
 • Συνεργασία με OPC server.
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμο event configuration (Alarms, Calculations, Sending emails).
 • Πλήρης ευελιξία σε σελίδες SCADA, γραφικά, πλοήγηση κλπ.
 • Προγραμματισμός εξόδων συστήματος με βάση λογικές, χρονοπρογράμματα κλπ.
 • Σύγκριση ιστορικών δεδομένων.
 • Δημιουργία πολλαπλών database (άλλα PSS). ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (back-up), ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ. • PowerStudio SCADA Software