Η Εταιρεία Διαχείριση Ενέργειας Εφαρμογές Προϊόντα Επικοινωνία
Μετρητές μετώπης Μετρητές ράγας Ενεργειακός server Software
Μέτρηση ρευμάτων διαρροής Αισθητήρια Δημοτικός φωτισμός Σταθμοί φόρτισης
Wibeee Φορητός Αναλυτής MYeBOX

Η Circutor έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα δυνατό & ευέλικτο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων, κέντρο ελέγχου, ενεργειακό server.

EDS & EDS-3G

EDS

EDS-3G
 • Αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης, χωρητικότητας 256ΜΒ.
 • Ενσωματωμένο software PowerStudio Data Logger.
 • Ενσωματωμένο ρολόι (set time, SNTP server).
 • Ενσωματωμένος web server, XML server με δυνατότητα HTML5 (πρόσβαση από οποιοδήποτε browser χωρίς την απαίτηση περιβάλλοντος Java).
 • Ενσωματωμένες 8DI. Ελεύθερη χρήση, π.χ. alarm, tariffs, S0 interface, opto-isolated, 50mA.
 • ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΗΤΗΣ (ενέργειας, νερού, θερμιδομετρητής, αερίου κλπ.) ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ.
 • Ενσωματωμένες 6DO: relay, 740VA, 250Vac, 5A resistive load.
 • Οθόνη backlit LCD display.
 • Σύνδεση LAN, RJ45 (DHCP, Static IP).
 • Σύνδεση RS485 ME ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Circutor (π.χ. μετρητές, αναλυτές, αισθητήρια κλπ.).
 • Μπορεί να συνδεθεί ο οποιοσδήποτε μετρητής της αγοράς που επικοινωνεί με πρωτόκολλο RS485.
 • Μονάδα με ενσωματατωμένο δέκτη 3G (δέχεται SIM κινητής τηλεφωνίας).

  Λειτουργικότητα:

 • Παραμετροποίηση & αυτοματοποίηση events, π.χ. όταν ένταση L1 (μετρητή που είναι στο δίκτυο RS485) ξεπεράσει συγκεκριμένη τιμή "κλείσε" ρελέ R1 & στείλε mail alarm.
 • Καταγραφή log & system event management.
 • Αυτόματη καταγραφή όλων των συνδεδεμένων μετρητών.
 • Ένδειξη όλων των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.
 • Δημιουργία γραφημάτων σε χρόνο επιλέξιμο.
 • Ενσωματωμένος web-server.
 • Αποστολή SMS
 • Πλήρης χρονοπρογραμματισμός
 • Ενοποίηση λογικής, εισόδων & χρονοπρογραμμάτων.