Η Εταιρεία Διαχείριση Ενέργειας Εφαρμογές Προϊόντα Επικοινωνία
Mέτρηση Kαταγραφή Oπτικοποίηση Reports

Βασικός σκοπός του συστήματος είναι η μέτρηση των ηλεκτρικών δεδομένων μίας εγκατάστασης.

Ερώτηση: Ποια δεδομένα μετράμε;
Απάντηση: Εξαρτάται από την εγκατάσταση, το μέγεθος, την ηλεκτρική ισχύς, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ΣΙΓΟΥΡΑ δε μετράμε ΜΟΝΟ την ηλεκτρική κατανάλωση (kWh)

Τάση: ανά φάση, εξαιρετικά σημαντικό για να γνωρίζουμε τις διακοπτικές υπερτάσεις, τις βυθίσεις κατά την υπερφόρτιση κλπ.
Δεν νοείται μέτρηση χωρίς τάσεις!

Ένταση: ανά φάση. Εποπτεία αν τα συστήματα ασφάλισης είναι σωστά επιλεγμένα, για ποιο λόγο έχουμε συχνή ενεργοποίηση, κλπ.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. παροχές μεγαλύτερες των 250Α, πρέπει να γίνεται μέτρηση και της έντασης του ρεύματος του ουδετέρου!).

Συντελεστής Ισχύος: προφανής εφαρμογή όπου υπάρχουν ηλεκτρικοί κινητήρες, αντλίες θερμότητας, inverters κλπ.

Αρμονικές: Τα ρεύματα (άρα και οι τάσεις αρμονικών συνιστωσών) αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στις σύγχρονες εγκαταστάσεις με πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών, λαμπτήρων LED κλπ.