Η Εταιρεία Διαχείριση Ενέργειας Εφαρμογές Προϊόντα Επικοινωνία

Οι εφαρμογές καλύπτουν κάθε εγκατάσταση που η διαχείριση της ενέργειας έχει σημαντικό ρόλο (εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη κατανομή της περιορισμένης ισχύος, απαίτηση υψηλής διαθεσιμότητας).

Παραδείγματα:

 • Κατοικίες
 • Εξοχικές κατοικίες (μήπως "έπεσε" το ρεύμα), πόσο καταναλώνει η αντλία θερμότητας;
 • Καταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων
  Εξοικονόμηση: ο φωτισμός / κλιματισμός παραμένει σε λειτουργία εκτός ωραρίου καταστήματος;
  Πόση είναι η κατανάλωση kWh/m2 του κάθε καταστήματος.
  Γιατί κάποιο κατάστημα είναι εκτός ορίων;
  Μήπως χρειάζεται συντήρηση ο κλιματισμός;
 • Ξενοδοχεία
  Η λειτουργία του αντλιοστασίου πισίνας είναι μέσα στα ονομαστικά όρια;
  Παραμένουν συσκευές της κουζίνας σε λειτουργία παραπάνω από την ονομαστική;
  Τα αντλιοστάσια / βιολογικοί λειτουργούν μέσα στα όρια;
  Οι αντλίες θερμότητας απορροφούν την ονομαστική ισχύ ή απαιτείται συντήρηση;
  Το σύστημα διόρθωσης συντελεστής ισχύος δουλεύει κανονικά ή υπάρχουν πυκνωτές κατεστραμμένοι / ρελέ ισχύος εκτός λειτουργίας;
  Μήπως πρέπει να εξεταστεί διάταξη μείωσης της κορυφής ισχύος;
 • Βιομηχανία
  Όλα τα παραπάνω και (δειγματοληπτικά)
  Το σύστημα πεπιεσμένου αέρα βρίσκεται μέσα στα όρια;
  Μας καλύπτει η κεντρική διόρθωση cosφ ή απαιτείται (οικονομοτεχνικά) τοπική διόρθωση;
 • Αποθηκευτικοί χώροι
  Το σύστημα φωτισμού λειτουργεί ικανοποιητικά;
 • Κτίρια γραφείων
  Το σύστημα ελέγχου φωτισμού δουλεύει όπως πρέπει (constant light control, presence detection);
  To δίκτυο UPS χρειάζεται επιτήρηση;