Η Εταιρεία Διαχείριση Ενέργειας Εφαρμογές Προϊόντα Επικοινωνία

Η Circutor διαθέτει μία πλήρη γκάμα μετρητικών διατάξεων.
Official Circutor web page www.circutor.com.

Με βάση την 40ετή εμπειρία της διαθέτει λύσεις από έναν απλό μετρητή μετώπης πίνακα μέχρι ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης - καταγραφής - διαχείρισης!

H εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της ως κατασκευαστής απλών μετρητών μετώπης. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στους μετασχηματιστές έντασης, μετρητών - αναλυτών, πίνακες διόρθωσης συντελεστή ισχύος κλπ.

Πριν από πάνω από 10 χρόνια έκανε μία στρατηγική επέκταση στα συστήματα μέτρησης - εξοικονόμησης ενέργειας.
Θεωρείται από τους πρωτοπόρους στο αντικείμενο, με υλικά, συστήματα & ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον στους τομείς:

  • Μέτρηση - καταγραφή ηλεκτρικών μεγεθών.
  • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης.
  • Διαχείριση net-metering
  • Σταθμούς φόρτισης e-cars, e-bicycles

    Η ΧΩΡΟΣ Σ.Μ. ΑΕ αναλαμβάνει την υποστήριξη των προϊόντων με βάση την εμπειρία και την εγκατεστημένη βάση σε όλα τα επίπεδα του κτιριακού αυτοματισμού.