Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Με την βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων, σύγχρονου εξοπλισμού και έμπειρων μηχανικών είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε κάθε μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα μεγέθους ή/και πολυπλοκότητας.

Σαν επιμέρους τομείς ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω:


Ύδρευση :
κεντρικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού, συστοιχίες ηλιακών συλλεκτών, αυτοματισμοί.
Αποχέτευση :
Συγκροτημάτων, κτιρίων, κατοικιών, δημοσίων χώρων.
Ανάπτυξη - προδιαγραφή συστημάτων βιολογικού καθαρισμού.
Θερμομόνωση.
Συγκροτημάτων, κτιρίων, κατοικιών.
Ανελκυστήρες :
μηχανικοί, υδραυλικοί, ανυψωτικά μηχανήματα εμπορευμάτων, αυτοκινήτων κλπ.
Θέρμανση :
Μονοσωλήνιο.
Δισωλήνιο.
Σύστημα Reverse-Return.
Ενδοδαπέδιο.
Θέρμανση επιφανειών (KaRo Systems, Aquatherm).
Διατάξεις ενίσχυσης θέρμανσης εκμεταλλευόμενοι την ηλιακή θερμική ενέργεια.
Κατανομή δαπανών.
Συγκροτημάτων, κτιρίων, κατοικιών.
Πυρασφάλεια :
Παθητική.
Ενεργητική (σύστημα Sprinkler, FM 200, CO2).
Καύσιμα, αέριο :
(φυσικό αέριο-υγραέριο), συστήματα διασυνδεδεμένα σε δίκτυο διανομής ή αυτόνομα.
Ηλεκτρολογικά :
Αναλυτικός υπολογισμός Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης & εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων.
Υπολογισμός Ηλεκτρικού Υποσταθμού/ών (όπου / αν χρειάζεται).
Πλήρης προμέτρηση, προδιαγραφή υλικών / εξαρτημάτων, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ.
Κλιματισμός :
Υπολογισμός ψυκτικών φορτίων κατά ASHRAE/Carrier.
Επιλογή του βέλτιστου συστήματος κλιματισμού κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους: χρήση κτιρίου, κόστος εγκατάστασης, κόστος λειτουργίας/συντήρησης.
Η επιλογή μπορεί να γίνει από :
- Fan Coil.
- Fan Coil με προκλιματισμένο αέρα.
- Κεντρικός κλιματισμός με αέρα.
- Variable Refrigerant Volume System (VRV).
Φωτοτεχνία :
Πλήρης μελέτη/υπολογισμός στοιχείων φωτοτεχνίας : ένταση φωτισμού, λαμπρότητα, θάμβωση, χρώμα/θερμοκρασία φωτός.
Εφαρμογή υπάρχει τόσο στον εσωτερικό χώρο (π.χ. περιβάλλον γραφείου) όσο και στον εξωτερικό χώρο: φωτισμός δρόμων, φωτισμός γηπέδων, ειδικός φωτισμός / προβολή μνημείων.
Γίνεται χρήση των πλέον εξελιγμένων προγραμμάτων της αγοράς (Calculux, DiaLux).
Ηχομόνωση :
Αναλυτικοί υπολογισμοί ανά κτίριο, ώστε να πληρούνται τα αποδεκτά - βάσει του Κτίριοδομικού Κανονισμού - κριτήρια θορύβων, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ηχητικών παραμέτρων που αφορούν την ηχομόνωση και ηχοπροστασία των χώρων (αερόφερτος και κτυπογενής ήχος γειτονικών χώρων, αερόφερτος ήχος εξωτερικών πηγών, αερόφερτος ήχος κοινόχρηστων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, χρόνος αντήχησης).
Εφαρμογή PLC :
Α. Βιοτεχνία / Παραγωγική διαδικασία : Ανάλυση της διαδικασίας, εύρεση βέλτιστου αλγόριθμου παραγωγής. Ακολουθεί προγραμματισμός της ανάλογης δυναμικότητας PLC. Μεταφορά προγράμματος Laptop- PLC. Εγκατάσταση - start - up.
Β. Κατοικία. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές αυτοματισμού στην κατοικία, οι οποίες παλιότερα απαιτούσαν συστοιχίες ηλεκτρονόμων ("ρελέ") και πολύπλοκων καλωδιώσεων. Η τεχνολογία των PLC έχει προχωρήσει τόσο ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τις υπηρεσίες τους από την βιοτεχνία / βιομηχανία (όπου, λόγου κόστους, είχαν παραμείνει) στο σύγχρονο σπίτι, αγρόκτημα, βίλα. Σύνθετες ενέργειες ή ακολουθίες ενεργειών μπορούν να προγραμματιστούν κατά τρόπο υπεύθυνο, ολοκληρωμένο, αξιόπιστο. Τυπικές εφαρμογές είναι το αυτόματο πότισμα, αυτοματισμός εσωτερικού φωτισμού / φωτισμού εξωτερικών χώρων (π.χ. συγκροτήματος κατοικιών, πλατείας) - Πισίνες : Προδιαγραφή πισίνων, υπολογισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μελέτη θέρμανσης πισίνας με συστοιχία ηλιακών συλλεκτών αυτοματισμοί.