Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Εμπορικοί και οικονομικοί όροι πωλήσεων. English - click here
1. Γενικά. Οι όροι αυτοί ισχύουν σε κάθε πώληση/παροχή υπηρεσιών μεταξύ πωλήτριας εταιρείας "Χώρος ΣΜ" Α.Ε. και πελάτη, θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου που εκδίδεται από την εταιρεία και υπερισχύουν έναντι παντός άλλου εγγράφου (ακόμα και όρων προμηθειών του πελάτη). Αποκλίσεις ή τροποποιήσεις χωρούν μόνο αν συνομολογηθούν αποκλειστικά εγγράφως.
Ως ημερομηνία της σύμβασης πώλησης/παροχής υπηρεσιών ορίζεται α) ο χρόνος τοποθέτησης παραγγελίας απο πελάτη & παραλαβής της από την εταιρεία, β) η πραγματική αποστολή των εμπορευμάτων, γ) η ανάθεση παροχής υπηρεσιών από τον πελάτη (όποιο προηγηθεί).
Ο πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των προϊόντων, χαρακτηριστικών, ποσοτήτων, υπηρεσιών, και θεωρεί εύλογο το τίμημα αυτών. Τοποθέτηση παραγγελίας από κάθε πελάτη, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.
2. Παραγγελίες, χρόνοι παράδοσης. Οι προσφορές μετά την αποδοχή τους από τον πελάτη μετατρέπονται σε δεσμευτικές παραγγελίες και για τα δύο μέρη. Οι συμφωνημένοι χρόνοι παράδοσης δεσμεύουν την εταιρεία, παρατείνονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (απεργίες, μεταφορές, κωλύματα προμηθευτών εταιρείας κτλ). Ο πελάτης δύναται να ακυρώσει συγκεκριμένη παραγγελία εφόσον η καθυστέρηση διαρκεί παραπάνω από 30 εργάσιμες. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του πελάτη ή τρίτου από καθυστέρηση παράδοσης. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλάβει τα εμπορεύματα εντός 30 ημερολογιακών από την απλή ειδοποίηση του καθίσταται πάραυτα υπερήμερος, το οφειλόμενο τίμημα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και προσαυξάνεται με κάθε πρόσθετη δαπάνη (ενδεικτικά: φύλαξη, διαχείριση, ασφάλιση). Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία δύναται να επιλέξει -εφ όσον είναι εφικτό- να διαθέσει τα εμπορεύματα αλλού καθώς και να παρακρατήσει ή/και τιμολογήσει προκαταβολές από τον πελάτη ώς έξοδα, τουλάχιστον ίσες με την αξία της παραγγελίας ως ποινική ρήτρα ή/και να αξιώσει πρόσθετη αποζημίωση.
3. Τρόπος πληρωμής, εξόφλησης, τιμολόγησης. Για την τοποθέτηση παραγγελίας απαιτείται 40% προκαταβολή ενώ ή εξόφληση γίνεται προ της αποστολής των υλικών. Οι πληρωμές προς την εταιρεία γίνονται με ευθύνη και δαπάνες του πελάτη. Σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά (εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά) η πίστωση είναι 30 ημερολογιακών από την έκδοση. Πιστώσεις, εκπτώσεις, ή άλλες διευκολύνσεις που παρέχονται από την εταιρεία ισχύουν υπό τον όρο της πιστής τήρησης των Εμπορικών και Οικονομικών όρων του παρόντος. Αξιόγραφα γίνονται δεκτά σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον έχει προτέρως συμφωνηθεί και δίδονται χάριν καταβολής και όχι προς εξόφληση της οφειλής του πελάτη. Εφόσον υπάρχει ανεξόφλητο άνω των 30 ημερολογιακών ή αξιογράφο που δεν είναι δυνατή η εξόφληση στην λήξη του ο πελάτης εκτός των άλλων χρεώνεται με τόκο υπερημερίας από την ημέρα τιμολόγησης. Η κυριότητα των προϊόντων παρακρατείται από την εταιρεία μέχρι την πλήρη εξόφληση τους και έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση επιστροφή των προϊόντων, να γνωστοποιήσει και απαιτήσει από τρίτους κατ' ελάχιστο την προσωρινή διακοπή χρήσης των υλικών, να διακόψει υποστήριξη, εγγύηση, να παρακρατήσει χρηματικές καταβολές. Ο πελάτης δεν δύναται να συμψηφίσει ολικά ή μερικά την οφειλή του, με τυχόν δικές του απαιτήσεις, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.
4. Τρόπος Παράδοσης. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη ανεξάρτητα απο το ποιός μεταφέρει ή διέταξε ή πλήρωσε τον όποιο μεταφορέα. Ο πελάτης δύναται με πρότερη ειδοποίηση να ορίσει και διατάξει τον μεταφορέα της αρεσκείας του αλλιώς αποδέχεται αυτόν που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία. Επίσης μπορεί να επιβλέψει την φόρτωση, καταμέτρηση της παραγγελίας άλλως δεν θα δύναται να αμφισβητήσει την κατάσταση ή ποσότητα των εμπορευμάτων μετά την φόρτωση ή την αποστολή.
Στην περίπτωση που ο πελάτης υποδείξει άλλο άτομο/θέση παράδοσης υλικών (π.χ. σε εργοτάξιο, σε τρίτο πρόσωπο) τεκμαίρεται ότι κάθε πρόσωπο στον χώρο παράδοσης (π.χ. υπάλληλος, ηλεκτρολόγος) έχει την εξουσιοδότηση να παραλαμβάνει τα εμπορεύματα για λογαριασμό του πελάτη, με μόνη την απλή δήλωση και υπογραφή του.
5. Εγγύηση. Στα εμπορεύματα που εντοπιστεί ελάττωμα παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση γενικά 2 ετών (απο 18 μήνες έως 4 έτη) από την τιμολόγηση τους και περιορίζεται στην αντικατάσταση του υλικού μετά απο έλεγχο στην έδρα εταιρείας. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του πελάτη ή τρίτου λόγω ελαττωματικού υλικού. Η αντικατάσταση υλικού ισχύει εφόσον το επιστρεφόμενο υλικό είναι σε καλή κατάσταση εξωτερικά, δεν έχει ανοιχθεί εσωτερικά, δεν είναι χτυπημένο, βρεγμένο, γραμμένο, βραχυκυκλωμένο, τρυπημένο, καμένο κτλ. Αντικατάσταση υλικού γίνεται με νέο υλικό εφόσον το επιστρεφόμενο παραδοθεί στην συσκευασία του σε άριστη κατάσταση αλλιώς γίνεται με υλικό bulk ενώ ο χρόνος της εγγύησης παρατείνεται για 4 μήνες.
6. Ισχύς προσφορών, επιστροφές υλικών, χρημάτων. Οι προσφορές έχουν μέγιστη ισχύ 30 ημερολογιακές για την αποδοχή τους.
Σε παραγγελίες με καθαρή τιμολόγηση μικρότερη των € 300,00 δύναται να υπάρξει κόστος διαχείρισης υλικών ενώ ο πελάτης πάντα ενημερώνεται εκ των προτέρων. Επιστροφές υλικού δεν γίνονται δεκτές για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για λόγους εγγύησης.
Υπάρχει δυνατότητα αποστολής υλικών αντικατάστασης εάν καταβληθεί το αντίτιμο αυτών ώς πιστωτικό. Μετά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθούν λόγοι εγγύησης διατηρείται το πιστωτικό σε μελλοντικές αγορές πελάτη σε αντίθετη περίπτωση τα υλικά τιμολογούνται. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται.
7. Τιμοκατάλογοι. Οι τιμοκατάλογοι της εταιρείας αναπροσαρμόζονται από την εταιρεία χωρίς απαραίτητα προηγούμενη ειδοποίηση και ακυρώνουν κάθε προηγούμενο τιμοκατάλογο. Οι απεικονίσεις σε καταλόγους, σελίδες internet, διαφημίσεις, φωτογραφίες, προωθητικό υλικό, τεχνικά φυλλάδια, δύναται να διαφέρουν λόγω αλλαγών από την κατασκευάστρια εταιρεία των ιδιοτήτων, εμφάνισης, παρτίδων του υλικού ή απλώς λόγω αδυναμίας/αστοχίας ακριβής απεικόνισης τους στο συγκεκριμένο μέσο. Τα προιόντα δεν είναι κατάλληλα για Ιατρικούς, διασωστικούς ή σκοπούς ασφαλείας εκτός εάν διαφορετικά αναγράφεται.
8. Επίλυση διαφορών. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών, εφόσον δεν μπορούν να λυθούν συμβιβαστικά, συμφωνούνται ως αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

www.horos.gr/legal.html Αθήνα, ισχύει από: Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2009